Päivitetyt ohjeet energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa on julkaistu

Miten kunta voi huomioida energia- ja ympäristövaikutukset julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa? Motiva on julkaissut päivitetyt ohjeet energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Kuntaliitto on osallistunut ohjeiden päivitystyöhön.

Ohjeet löytyvät henkilö- ja pakettiautojen, henkilökuljetuspalveluiden sekä joukkoliikenteen hankintoihin. Tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan kuljetusten toteuttamiseen energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää tarjouspyynnöissään.

Ohjeessa esitetyt esimerkit koskevat niitä ympäristövaikutuksia, joita Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) velvoittaa huomioimaan: energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja säännellyt pakokaasupäästöt.

Tutustu ohjeisiin Motivan hankintapalvelun tietopankissa

Tagit