Parhaat kokeilut syntyvät arkipäivän toimissa ja kokeilu innostavassa ilmapiirissä

Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan kokeillen erittäin muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä. Sen vuoksi on tärkeää saada tietoa kokeilujen käytöstä kuntien toiminnan uudistamisessa. Uudessa raportissa tarkastellaan ARTTU2-tutkimusohjelmaan osallistuvien kuntien ja kokeilukyselyyn vastanneiden muiden kuntatoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kokeilutoiminnasta ja kokeilukulttuurista keväällä ja alkusyksyllä 2016. Raportti on tehty yhteistyössä Kuntaliiton uskalla kokeilla -ohjelman kanssa.

ARTTU2-tutkimuskunnissa vallitsi keväällä ja alkusyksyllä 2016 kokeilumyönteinen ilmapiiri, sillä kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia koki oman kunnan ilmapiirin kokeilumyönteiseksi. Kokeilutoimintaa pidettiin monessa kunnassa jo osana tavanomaista toimintaa ja asian saattoi kiteyttää erään kyselyyn vastanneen tavoin: ”Parhaat kokeilut syntyvät arkipäivän toimissa ja kokeilu innostavassa ilmapiirissä.”

Kokeilukulttuurin tunnuspiirteinä korostuivat muun muassa avoin, luottava, kehitysmyönteinen, kannustava ja luova ilmapiiri. Pientä työmäärää vaativia kokeiluja kannatettiin organisoitavaksi osaksi henkilöstön perustyötä ilman johtotason päätöksentekoa.

Kokeilut nähtiin hyödyllisinä oppimisprosesseina ja hyvinä tapoina eri vaihtoehtojen testaamiseen. Tärkeimpinä toimijoina ja yhteistyökumppaneina ARTTU-kuntien kokeilutoiminnassa pidettiin kunnan ylintä johtoa (88 %), oman kunnan työntekijöitä (83 %), palveluja käyttäviä asiakkaita (79 %), luottamushenkilöitä (58 %) ja yrityksiä (50 %).

Näkemyksiä kokeilutoiminnan kannalta tärkeimmistä toimijoista vuonna 2016
Kuvio 7 julkaisusta Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 7/2017.

Raportti sisältää myös kuvaukset kahdesta kokeiluesimerkistä; Tampereen kaupungin alueellisesta kokeilutoiminnasta ja Liperin kunnan tuntiperusteisesta päivähoitomaksujärjestelmästä.

 

Raportti: Arto Koski, Terttu Pakarinen ja Marianne Pekola-Sjöblom (toim.): Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 7/2017.

Lisätietoja: Arto Koski puh. 050-542 9299, Terttu Pakarinen puh. 050-338 0472 ja Marianne Pekola-Sjöblom puh. 050-337 5634.

Julkaisu: Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2017.

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014 - 2018.

Uskalla kokeilla -ohjelma

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelma pyrkii tekemään näkyväksi kuntien ja alueiden kokeilutoimintaa sekä edistämään kuntalähtöisiä kokeiluja ja verkottumista.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää