JHS

Rekisterien metatietoja koskeva suositusluonnos palautekierroksella - aikaa 3.3.2017 asti

Tässä suosituksessa määritellään yhteiset metatiedot julkishallinnon rekistereiden ja niiden sisällön kuvaamiseen. Nämä metatiedot koostuvat rekisteriä kokonaisuudessaan kuvaavista metatiedoista ja rekisterien muuttujatason metatiedoista. Metatietoihin sisältyy myös rekistereissä olevan tiedon laatua sekä sen julkisuutta ja käyttörajoitteita kuvaavia tietoja.

Suosituksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö rekisteritiedon kuvailulle ja osaltaan tukea rekisteritiedon elinkaaren hallintaa. Yhtenäinen metatieto helpottaa ja tehostaa kertaalleen kerättyjen rekisteritietojen hyödyntämistä muiden viranomaisten toiminnassa ja muussa jatkokäytössä sekä turvaa tietojen säilymisen ymmärrettävinä myös pysyvää säilyttämistä varten.

Palautetta pyytävät Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto.  Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

Lisätiedot, suositusluonnos ja palautelomake löytyvät JHS-järjestelmän verkkopalvelusta (www.jhs-suositukset.fi), suora linkki:

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/rekisteritiedon-metatiedot-palautepyynto

Palautteet on jätettävä 3.3.2017 mennessä palautepyyntösivun linkin kautta.

Lisätietoja voi kysyä suoraan valtiovarainministeriöstä jhs-sihteeriltä.