ROTI 2017 -raportti on julkistettu

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 -raportti luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläselle 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä. Julkistamistilaisuuden videotaltionnin voi katsoa täältä.
Kuudennen ROTI-arvioinnin keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua. Korjausvelasta aiheutuu kansataloudelle vuosittain yli 3,4 miljardin euron lisäkustannus, mikä on noin 1300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden.

ROTI-raportti perustuu asiantuntijapaneelien arvioihin. Työtä koordinoin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja asiantuntijapaneeleihin osallistui yhteensä noin 150 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa. Suomen Kuntaliiton edustajia osallistui neljän asiantuntijapaneelin työhön.

Tagit
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
  • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
  • vesihuolto