Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät kokosivat alan asiantuntijat Helsinkiin

Atk-päivät 2017 näyttelytila

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät pidettiin 23.–24.5.2017 Finlandia-talossa. Paikalla oli yli 1700 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista pohtimassa kansallisia ja paikallisia tietojenkäsittelyyn liittyviä ratkaisuja ja luotaamassa tulevaisuuden suuntaa muuttuvassa hallintomallissa. Kuten päivien nimestäkin ilmenee, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on yksi keskeinen tavoite, jota pyritään edistämään lainsäädännön, toiminnan uudistamisen ja yhteisten tietojärjestelmien avulla.

Ohjelmassa oli kahden pääsession lisäksi 12 rinnakkaissessiota, ja niissä oli kaikkiaan 80 mielenkiintoista, ajankohtaista alustusta, jotka löydät täältä.

Keskeisinä teemoina oli SOTE-integraation lisäksi tiedolla johtaminen, kansalaisten roolin vahvistaminen, tietoturva ja uusien toimintamallien kehittäminen. Päätössessiossa alan johtavia yrityksiä oli visioimassa modernilla tietoteknologialla luotavaa terveydenhuoltoa.  Päivät ovatkin muovautuneet alan ammattilaisille keskeiseksi vuosittaiseksi verkostoitumistilaisuudeksi.

Päivillä oli myös laaja 90 yrityksen toteuttama näyttely, joten taukojen aikana osallistujilla oli mahdollisuus tutustua kaikkein uusimpiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoteutuksiin. Näytteilleasettajien esittelysivuilta voit vielä näin jälkeenkin päin tutustua niihin: www.atkpaivat.fi

Päivät järjesti Kuntaliitto yhdessä FCG Koulutuksen kanssa. Päivien ohjelman suunnittelusta vastasivat HUS:n ja Helsingin kaupungin asiantuntijat. Ensi vuonna päivät pidetään Jyväskylän Paviljongissa 22. - 23.5.2018 ja ohjelma laaditaan yhdessä Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien sekä Jyväskylän ja Oulun kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Nähdään taas ensi vuonna joukolla Jyväskylässä!

Tagit