Digitalisaatio

Suomidigillä meneillään kysely kuntajohdolle digitalisaatioon liittyvän tuen tarpeesta

Suomidigi on valtiovarainministeriön toiminto, jonka tavoitteena on tukea julkista hallintoa digitalisaatiossa. Suomidigi on vielä kehitysvaiheessa ja toiminnan kehittämiseksi meneillään on kuntajohdolle suunnattu kysely, jossa kartoitetaan kuntien digituen tarpeita. Taustalla vaikuttaa myös kansalaisten ja yritysten odotukset saada julkisia palveluita entistä sujuvammin, ajasta ja paikasta riippumatta.

Kuntien johdolle suunnatulla kyselyllä Suomidigi haluaa kartoittaa, millaista tukea kunnat kokevat tarvitsevansa digitalisaatioon liittyvien toimintatapojen uudistamisessa ja toimeenpanossa.

Virastoissa ja kunnissa on valtavasti tietoa ja osaamista, käynnissä on yhtäaikaisia hankkeita, uusia innovaatioita ja kokeiluja, jotka voivat toimia askelmerkkeinä muille. Suomidigi kerää kyselyn avulla tätä tietoa, parhaita käytäntöjä ja tiedonvaihtoa yhteen paikkaan sekä konkretisoi tiedon pohjalta sitä, miten hankkeen eri vaiheissa toimitaan digitalisoinnin periaatteiden mukaisesti.

Kuntaliitto ei ole ollut mukana kyselyn valmistelussa, mutta välitämme kyselystä tietoa kunnille. Lisätietoja voi kysyä suoraan Suomidigistä valtiovarainministeriöstä.

Vastausaikaa on ke 1.11.2017 asti.

Linkki kyselyyn: https://fi.research.net/r/johtodigitalisaatio

Tagit
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät