Tampereen kaupungin TARMO+ -hanke on URBACT-ohjelman Hyvä käytäntö

TARMO+ -hanke toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun ilmasto- ja asuntopoliittisia strategioita sekä vastaa valtakunnallisiin rakennusten energiatehokkuustavoitteisiin. TARMO+ -hanke valittiin ensimmäisenä suomalaisena URBACT-ohjelman Hyviin käytäntöihin, joita on nyt yhteensä 97.

URBACT on EU-osarahoitteinen ohjelma, joka edistää integroitua ja kestävää kaupunginkehitystä. Ohjelma perustuu kokemustenvaihtoon ja hyvien käytäntöjen siirtämiseen. Parhaillaan ohjelmassa on meneillään haku, jossa kaupungeille tarjotaan mahdollisuuksia soveltaa Hyvien käytäntöjen toimintamalleja kaupunkien omissa kehittämiskohteissa.

Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia toimii URBACT-ohjelman kansallisena yhteystahona vuosina 2017–2018. Yhteystaho tiedottaa URBACT-ohjelmasta ja aktivoi suomalaisia kaupunkikehittäjiä osallistumaan ohjelman toimintaan.

Lisätietoja:

Tags