USO-verkostoprojektin neljännen toimikauden eli vuosien 2017-2018 työskentely aloitettiin käynnistysseminaarissa Kuntatalolla!

USO-verkoston käynnistysseminaari 14.3.2017

USO-verkostoprojektin neljäs toimikausi käynnistettiin 26 osallistujakunnan voimin seminaarissa tiistaina 14.3.2017. Seminaarin teemat ja puheenvuorot kytkeytyivät muutosten johtamiseen matkalla kohti tulevaisuuden kuntaa.

Paikalla Kuntatalolla oli lähemmäs sata osallistujaa lähes jokaisesta USO-kunnasta sekä lisäksi useita osallistujia etäyhteydellä. Seminaarin avasi puheenvuorollaan Kuntaliiton kehitys- ja tutkimusjohtaja Kaija Majoinen. Majoinen painotti USO-projektin olevan vielä entistäkin ajankohtaisempi ajassa, jossa kuntien toimintaympäristöä luonnehtivat muutosten hallitsemattomuus ja arvaamattomuus. USOn projektipäällikkö Jarkko Majava kertoi tarkemmin USO-verkoston neljännen kauden teemoista sekä projektin tavoitteista ja aikatauluista.

Jari Stenvall Tampereen yliopistosta kaipasi puheenvuorossaan kuntakehittämiseen lisää intohimoa sekä peräänkuulutti suuria linjoja yksityiskohtiin takertumisen sijaan. Stenvallin mukaan kunnat ovat nyt välitilassa matkalla kohti tulevaisuuden kuntaa. Stenvallin, Hanna Vakkalan ja Siv Sandbergin juuri valmistuneen reaaliaikaisen arviointitutkimuksen mukaan epävarmuus tulevista muutoksista hidastaa ”kelluvien kuntien” uudistumista. Stenvallin mukaan mitään ei kuitenkaan ole vielä menetetty. Esimerkiksi kokeileminen voi tuoda uuteen kuntaan lisää tekemistä suunnittelemisen sijaan sekä aikaansaada ketteriä muutoksia. Selvitäkseen muutoksesta kuntien olisi Stenvallin mukaan mm. mahdollistettava avainosaajiensa taitojen ja ideoiden käyttöönotto.

Seuraavaksi ääneen pääsivät Nivalan kaupunginjohtaja Päivä Karikumpu, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen sekä Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, jotka Kuntaliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Niemisen johdolla keskustelivat siitä, miten uudistukset todellisuudessa kunnissa tällä hetkellä etenevät.

Kuntaliiton yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki avasi seminaariosallistujille Kuntaliiton uutta asiakkuusmallia, jonka ansiosta Kuntaliitolla on entistä paremmat edellytykset vastata kuntien tarpeisiin mm. sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uusissa toimintatavoissa korostuvat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus, käytännönläheisyys, konkreettisuus, hyvä saavutettavuus sekä viestintä. USOn tapauksessa tärkeäksi muodostuu myös Kuntaliiton ja FCG:n jalkautuminen kuntiin.

Seminaari huipentui ryhmätyöskentelyyn, jossa osallistujat saivat käsitellä haluamaansa teemaa seuraavista: Kuntastrategia ja strateginen johtaminen, konsernijohtaminen, muutosten johtaminen ”välitilassa”, yhdyspinnat kunta - maakunta, luottamushenkilötyön ja -johtamisen kehittäminen, organisaatiorakenteet ja johtamisjärjestelmät sekä yhteisöllisyys, osallisuus ja verkostojohtaminen. Ryhmissä käytiin läpi, mitä kehittämistä osallistujakunnissa valitun teeman puitteissa jo tehdään, sekä pohdittiin, millaista tukea kunnat näissä teemoissa kaipaavat ja miten USO voisi olla hyödyksi. Ryhmätöiden tuloksena syntyneet ajatukset käytiin läpi FCG:n toimialajohtaja Jarmo Asikaisen sekä johtavan konsultin Anni Antilan johdolla.

Tagit