Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tilanne

Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen etenee

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä on päästy sopuun lähes kaikissa maakunnissa (ks. kartta):

Kartta väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisen tilanteesta kesäkuussa 2017

Kymmenessä maakunnassa valmistelutoimielimen kokoonpanosta, jäsenistä ja mahdollisista varajäsenistä on päätetty maakuntahallituksessa. Kuudessa maakunnassa valmistelutoimielimen jäsenten lukumäärästä sekä paikkojen jaosta eri organisaatioiden kesken on päästy sopimukseen. Vain kahdessa maakunnassa ei vielä ole päästy sopimukseen eikä asiasta ole päätetty maakuntahallituksessa.

Voimaanpanolain mukaan valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä, jos maakuntahallitus ei ole asettanut sitä kahden kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaan tulosta.

Lain voimaan tulon aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta arviot liikkuvat syys-lokakuussa 2017.

Katso myös toukokuun tilanne >>

Tagit