Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tilanne

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä on pitkälti sovittu

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä on päästy sopuun lähes kaikissa maakunnissa (ks. kartta):

Kartta väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta

Kahdeksassa maakunnassa valmistelutoimielimen kokoonpanosta, jäsenistä ja mahdollisista varajäsenistä on päätetty maakuntahallituksessa. Kahdeksassa maakunnassa valmistelutoimielimen jäsenten lukumäärästä sekä paikkojen jaosta eri organisaatioiden kesken on päästy sopimukseen. Vain kahdessa maakunnassa ei vielä ole päästy sopimukseen eikä asiasta ole päätetty maakuntahallituksessa.

Voimaanpanolain mukaan valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä, jos maakuntahallitus ei ole asettanut sitä kahden kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaan tulosta.

Lain voimaan tulon aikataulu ei ole vielä tiedossa. Alkuperäinen voimaantulopäivämäärä on ollut 1.7.2017.

Esivalmistelun sekä väliaikaishallinnon rahoitus 2017

Maakuntien omien arvioiden (huhtikuu 2017) mukaan niiden yhteenlaskettu rahoitustarve ajalle 1.7.–31.12.2017 on jopa 32 miljoonaa euroa. Tästä summasta ICT-kulujen osuus on noin 11 miljoonaa euroa. Arviossa ei ole mukana tammi–kesäkuussa toteutuvan esivalmistelun kustannuksia.

Rahoituksen osalta on tiedossa tähän mennessä ollut vain noin 0,8 miljoonan euron valtionavustus esivalmisteluun sekä 11 miljoonan euron valtionavustus väliaikaishallinnoille. Jälkimmäisestä summasta 2 miljoonaa on suunnattu ICT-kuluihin ja 9 miljoonaa euroa muihin valmistelukuluihin.

Perjantaina 19.5.2017 julkaistun valtion lisätalousarvioesityksen mukaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun vuodelle 2017 esitetään lisää 22 miljoonaa euroa. Rahoitusta voi käyttää myös esivalmisteluun 1.7.2017 alkaen.

Valtiovarainministeriö julkaisee rahoituksen hakuohjeet kesäkuun alussa. Rahoitus maksetaan lakien voimaantuloon asti maakunnan liitoille.

Voimaanpanolain mukaan valtio myöntää maakunnille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2017 ja 2018.

Tagit