Välitilan johtaminen sote- ja maakuntauudistuksen pyörteissä uuden tutkimusartikkelin aiheena

Jari Stenvall (Tampereen yliopisto) ja Kaija Majoinen (Suomen Kuntaliitto) ovat kirjoittaneet osana ARTTU2-tutkimusohjelman uudistusten reaaliaikaista arviointia (REA) tutkimusartikkelin ”Välitilan johtaminen kunnissa”. Julkaisussa tarkastellaan kunnan johtamista tilanteessa, jossa kansallisen tason maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisut ja tuleva suunta ovat vielä avoinna. Näin kunnat kokevat olevansa välitilassa - ikään kuin vanhan ja uuden kynnyksellä.

Kirjoittajat tunnistavat välitilalle useita tunnuspiirteitä, joista osa on haasteita ja osa mahdollisuuksia. Esimerkkinä haasteista on epävarmuuden, hämmennyksen ja suunnan puuttumisen tunne, jota voidaan helpottaa, mikäli kunnan tulevaisuudesta kyetään luomaan yhteinen tilannekuva. Mahdollisuuksista esimerkiksi sopii luovuuden, uusien kokeilujen ja innovaatioiden esiin nostaminen, jolloin kunnan itsehallinnollinen ote vahvistuu, kun muutoshankkeiden omistajuus otetaan vahvasti omiin käsiin. Taitava johtaminen välitilassa on hyvin ratkaisevaa reformien onnistumiselle. Uudistuksen alkuvaiheessa muodostuva ilmapiiri ja ratkaisukyvykkyys vaikuttavat siihen, mihin suuntaan uudistukset tulevat jatkossa etenemään.

Tutkimusartikkeli ”Välitilan johtaminen kunnissa” on julkaistu Uutta ARTTU2-ohjelmassa nro 5/2017. 

ARTTU2-tutkimusohjelman verkkosivut: kuntaliitto.fi/arttu2

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

narrow

Uutta ARTTU2-ohjelmasta -julkaisusarja

Julkaisusarja Kuntaliiton verkkokaupassa

narrow