Valtakunnallinen hajajätevesiviikko 24.-30.4. kannustaa laittamaan jätevesiasiat kuntoon

Valtakunnallisella hajajätevesiviikolla 24. - 30.4. kannustetaan haja-asutuksen kiinteistön omistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamisen. Haja-asutuksen jätevedet ovat suurin vesistöjen fosforikuormittaja maatalouden jälkeen. Miljoonan ihmisen jätevesillä on väliä.

Tehokas puhdistus nostaa kiinteistön arvoa

Kunnolla puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovettä eikä lähivesiä. Näin vähennetään vesien rehevöitymistä ja hajuhaittoja. Hyvän puhdistuksen ansiosta ulostebakteerit eivät aiheuta hygieenisiä ongelmia eivätkä terveysriskejä.

Kiinteistön vesi- ja jätevesihuollon ratkaisut painavat myös kiinteistökaupassa. Kun vesi- ja jätevesihuolto on hoidettu kuntoon, asunnon myyntiaika lyhenee, potentiaalinen ostajakunta on laajempi ja myyntihinta voidaan asettaa korkeammalle. Järjestelmät kannattaa laittaa hyvissä ajoin kuntoon, jotta ne eivät ole kiinteistökaupan esteenä silloin, kun myynti tulee ajankohtaiseksi. Jätevesijärjestelmän uusiminen haja-asutusalueella kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.

Miten edetä jätevesiremontissa?

Jos kiinteistönomistaja ei tiedä, täyttääkö jätevesijärjestelmä vaatimukset, on hyvä päivittää kiinteistön jätevesiselvitys jätevesineuvojan tai muun asiantuntijan avulla.

Jos remontti on tarpeen, kannattaa aluksi tiedustella kunnan rakennus- tai ympäristövalvonnasta, onko alue tarkoitus saattaa lähivuosina viemäriverkoston piiriin.  Jos liittyminen viemäriverkostoon ei ole mahdollista, voi selvittää mahdollisuuden käsitellä jätevedet yhdessä naapurin kanssa.

Jätevesisuunnitelman laatiminen kannattaa antaa pätevän suunnittelijan tehtäväksi. Markkinoilla on erilaisia ratkaisuja, joista omalle kiinteistölle soveltuvimman valinta ei ole helppoa. Hyvä suunnittelija on sitoutunut toimimaan riippumattomana laitevalmistajista ja hän valvoo projektissa kiinteistön omistajan etua. Suunnittelijan täytyy selvittää kunnasta järjestelmälle asetetut vaatimukset. Hänen pitää myös esitellä suunnitelmassa useita jätevesien käsittelyvaihtoehtoja sekä järjestelmän käyttöä ja huoltoa.

Rakentamiseen tarvitaan kunnan lupa. Hankinnat kannattaa tehdä vasta, kun on saanut luvan.  Lupaa odotellessa voi vertailla järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja ja pyytää tarjouksia.  Lisäksi voi pyytää tarjouksia jätevesijärjestelmien rakentajiksi koulutetuilta rakennus- ja koneyrittäjiltä.

Jätevesijärjestelmää pitää myös käyttää ja huoltaa niin, että se toimii hyvin. Kun viemäriin päästetään mahdollisimman vähän lika-aineita (pesuaineita, kemikaaleja jne.), vähennetään samalla puhdistustarvetta ja turvataan puhdistamon toiminta.

Myös vastuulliset jätevesijärjestelmien valmistajat opastavat asentamisessa ja huoltamisessa. Jätevesijärjestelmien huollot onkin usein järkevää teettää ammattilaisella, jotka 2014 alkaen ovat voineet osoittaa ammattitaitonsa myös alan valtakunnallisten järjestöjen organisoimassa pienpuhdistamohuoltajien pätevöitymiskoulutuksessa.

Kuivakäymälä eli huussi on hyvä ratkaisu

Myös kuivakäymälää kannattaa harkita, sillä kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien ei tarvitse alkaa suunnitella jätevesijärjestelmänsä uusimista.   Tällainen tilanne on niillä kiinteistöillä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi), jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa.

Käymäläjätteiden erottelu kiinteistöllä käsiteltävistä jätevesistä helpottaa ja tehostaa jätevesien loppukäsittelyä kiinteistöllä huomattavasti.  Käymäläjätevesiä sisältämättömät pesuvedet eli harmaat vedet voidaan käsitellä yksinkertaisesti ja edullisesti niin, että käsittely täyttää tiukimmatkin jätevesiasetuksen vaatimukset. Käymäläjätevedet sisältävät yli 90 prosenttia kaikista ravinteista sekä taudinaiheuttajista. Kun käymäläjätettä ei sekoiteta suureen määrään vettä, vähentyvät maaperän ja vesistön pilaantumisen riskit huomattavasti.

Kaikkien kannattaa, mutta kenet laki velvoittaa

Kaikkien lähivedet kiittävät, jos jätevesiasiat on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin huhtikuussa 2017 voimaan tulleella ympäristönsuojelulain muutoksella hajajätevesi-lainsäädäntöä kohtuullistettiin. Lain mukaan kaikkien, joiden kiinteistö sijaitsee alle 100 metriä vesistöstä tai vedenhankinnan pohjavesialueelle pitää laittaa jätevesasiat kuntoon ennen viimeistään 31.10.2019.

Muiden, niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen, täytyy kunnostus tehdä, vasta kun kiinteistöllä tehdään muutakin isompaa remonttia.

Lisätietoja:

Tagit