Valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille tieliikenteen turvallisuustoimintaan

Vuoden 2017 alusta tuli voimaan valtioneuvoston asetus tieliikenteen turvallisuustoiminnan valtionavustuksesta. Uutena tukimuotona on kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille suunnattu hankeavustus. Vuodelle 2017 varattu summa on 200 000 euroa ja hankeavustusta voi hakea kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja tutkimuksiin. Valtionavustusta voi saada 50-75 % hankkeen kustannuksista, ja sen myöntämisestä vastaa Trafi.

Valtionavustuksella halutaan tukea uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden kokeilua ja käyttöönottoa alueellisessa ja paikallisessa liikenneturvallisuustyössä. Hankeavustuksella voidaan tukea myös liikennekäyttäytymisen, liikennejärjestelmän tai liikenteen turvallisuustiedon parantamiseen liittyvää soveltavaa tutkimusta. Erityisesti toivotaan sellaisia hanke-ehdotuksia, joiden kokemuksista ja tuloksista muutkin kunnat ja toimijat voivat hyötyä.

Vuonna 2017 on hankeavustuksen teemoiksi hahmoteltu seuraavia aihepiirejä: koulumatkojen turvallisuus ja liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia. Hankeavustuksen haku avautuu kesällä 2017 siitä tiedotetaan myöhemmin mm. Trafin nettisivuilla osoitteessa https://www.trafi.fi/valtionavustus, josta on myöhemmin saatavilla myös valtionavustuksen hakulomakkeet ja -ohjeet.

Tagit
Johanna Vilkuna

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Vilkuna
Liikenneasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2104
Kännykkä
+358 40 869 7836
Vastuualueet
  • liikennepolitiikka
  • yhdyskuntien liikenteen suunnittelu ja ohjaus
  • henkilöliikenne
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö