Viestintäkoulutusta esimiehille ja henkilöstölle

Raaseporin kaupunki on vuoden 2017 aikana järjestänyt esimieskoulutusta liki sadalle esimiehille. Koulutus, joka koostuu 8 moduulista, painottuu yhtenäisiin toimintakulttuurin ja -tapojen luomiseen sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään.

Koulutus on toiminut yli toimialojen ja kielirajojen, mikä on ollut opettavainen kokemus ja kasvattanut ymmärrystä.

Koulutuksen aikana osallistujat ovat työskennelleet joka kerta eri ryhmissä ja eri viestintätehtävien parissa. Keskustelut ja tehtävät ovat toimineet sparrauksena esimiestyössä, ja moni on tutustunut tämän kautta toiseen esimieheen ensimmäistä kertaa. Tämä on selvästi yksi ison organisaation haasteista. Todettavissa on, että tutun kanssa kommunikointi sujuu paremmin. Retoriikka sekä NVC-kieli ovat myös tulleet tutuksi esimiehen viestinnän työkalupakissa.

Esimiestyö perustuu pitkälti rakentavan vuorovaikutukseen, ja tätä on harjoiteltu vuoden verran.

Vuoden viimeisessä koulutuksessa paneudutaan esimerkiksi kaupungin tulevaan strategiaan, joten sitä kautta prosessi kulkeutuu ruohonjuuritasolle

Kirkkonummi sai henkilöstön viestintäoppiin 

Kirkkonummi on vastaavasti järjestänyt koko henkilöstölle avoimia viestintäkoulutuksia, jotka ovat houkutelleet noin 70 henkilöä johtoryhmästä lähiesimiehiin ja hallintoon. Aiheina olivat mm. menestys- ja mainetekijät, mediasuhteet sekä kielenhuolto. Kunnan verkkosivu-uudistus ja lain tuomat vaatimukset antoivat hyvän syyn muistuttaa suomen kielen koukeroista. Viestinnän kehittäminen Kirkkonummella ja koulutus jatkuvat myös ensi vuonna.

Kuntaliiton koulutus- ja konsultointiyhtiö FCG järjestää viestintäkoulutusta sekä viestinnän ammattilaisille, sivutoimisille tiedottajille että myös virka- ja luottamushenkilöille. Syksyn esimiespäivillä oli viestintäosuus, ja viestintäkoulutusta on tänä vuonna annettu mm. sihteereille ja johtaville hammaslääkäreille.

Lisätietoja:

Viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä, Kuntaliitto

Koulutuspäällikkö Taina Karhu, FCG

 

Tagit