Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Ikääntyminen

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Merkittävin väestörakenteen muutos Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen.  Suomi harmaantuu. Koko Euroopan kilpailukyky kohtaa pelkästään tästä syystä suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Suomessa eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Myös lasten ja nuorten osuudet pienenevät eikä syntyvyydessä ole odotettavissa merkittävää muutosta myöskään tulevaisuudessa.

Vaikka väestön ikääntyminen koskettaa jokaista Suomen kuntaa, on ikärakenteen kehityksissä myös merkittäviä eroja kuntien välillä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työikäisten osuus on vähentynyt reilussa kahdessa kolmasosassa kunnista, kun taas kolmasosassa kuntia työikäisten osuus on lisääntynyt. Tällä hetkellä työikäisten osuus vaihtelee kunnittain Luhangan noin 50:stä prosentista Helsingin 70 prosenttiin.

Tilannetta jonkin verran helpottaa se, että nyt ikääntyvä väestö on keskimäärin terveempää ja kuin aiemmin. Elämäntavat ovat muuttuneet. Ikääntyvillä on myös keskimäärin enemmän varoja käytettävissään kuin aiemmilla sukupolvilla oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja mielekkään elämän ja elämysten hakemiseen. Polarisaatio hyvä- ja huono-osaisten ikäihmisten välillä on kuitenkin tähän liittyvä riskitekijä. Joka tapauksessa ikääntyvät ovat myös yhä tärkeämpi asiakassegmentti liiketoiminnan harjoittamisen kannalta. Ikääntyvien henkilöiden resursseja on myös mahdollista saada yhä laajemmin työelämän ja yhteisöjen käyttöön. Mutta taipuvatko rakenteemme?

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita ikääntyminen asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

 

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit