Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Matalat organisaatiot

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Nopeat ja laajat toimintaympäristön muutokset ja muutoksen jatkuva luonne edellyttävät sitä, että organisaatiot madaltuvat ja että vuorovaikutus alhaalta ylöspäin korostuu. Hierarkkiset, staattiset ja selkeisiin valta- ja vastuusuhteisiin perustuvat rakenteet toimivat aikanaan jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Silloin maailma oli huomattavasti stabiilimpi.

Nyt ja tulevaisuudessa hierarkkiset rakenteet muuttuvat verkostomaisiksi. Verkostomaiset rakenteet johdattavat puolestaan ekosysteemiajatteluun, jossa “tarve tehdä yhdessä” murtaa perinteisen “tehokkaan työnjaon” periaatteen. Ohjaamisen ja kontrolloinnin sijaan menestys edellyttää visiointia, mahdollisuuksien luomista ja suljetun tiedon sijaan avointa ja systeemi-tason tietoa sekä asiakkaiden, sidosryhmien ja kansalaisten aitoa osallisuutta esimerkiksi palvelujen jatkuvassa kehittämisessä.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita organisaatioiden madaltuminen asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit