Viikon muutosilmiö uutiset

Viikon muutosilmiö: Syntyvyys

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Samalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, jotka samalla haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä 882 000. Viimeksi Suomessa on ollut alle 15-vuotiaita näin vähän vuonna 1894. Vähiten lapsia syntyi Luhangalla ja Rautavaaralla, joissa syntyi vain 4 lasta. Eniten lapsia puolestaan syntyi Helsingissä 6803. Lähes 70:ssa kunnassa syntyi vuonna 2016 alle 20 lasta, eli alle koululuokallinen. Jatkuessaan trendi nakertaa näiden kuntien elinvoimaa ja luo paineita keskittää palvelurakenteita. Niukka syntyvyys näyttää keskittyvän suurille paikkakunnille ja nykytrendin mukainen tilanne aiheuttaa polarisaatiota entisestään Suomen sisällä.

Syntyvyyden nykytrendin voisi muuttaa toisenlaiseksi talouden ja työllisyystilanteen paraneminen sekä yhteiskunnan syntyvyyttä tukevat toimenpiteet. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi lapsiperheiden tukijärjestelmän uudistus, jolla voisi olla merkittävä työllisyyttä lisäävä vaikutus (kotihoidontuki, lapsilisät ym. ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut). Kiihtyvä maahanmuutto voi omalta osaltaan nostaa syntyvyyttä ja tasapainottaa ikärakennetta.

Minkälaisia vaikutuksia ja kehittämistarpeita alentuva syntyvyys asettaa omassa toimintaympäristössäsi?

Tervetuloa ennakoimaan, ideoimaan, yllättymään ja oivaltamaa Kuntatalon Tulevaisuuspajaan (1 krs.).  Kuntatoimijoiden, yhdistysten ja yritysten yhteiseen kohtauspaikkaan on mahdollista poiketa kokouksen, seminaarin tai muun tilaisuuden yhteydessä tai tulla pidemmäksi aikaa suunnittelemaan oman organisaation tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuspaja elää tekijöistään ja se on väylä kommentoida ja vaikuttaa yhteiseen kuvaamme tulevaisuudesta.

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa! Katso lisää

Uskalla kokeilla uusia toimintatapoja! Katso lisää

Tagit