Kirjanpitoon liittyviä ohjeita: tulossa kesäkuun aikana

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2017)

Yleisohjeet

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta on tarkistettu. Tarkistuksessa on otettu huomioon mm. edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen voimaan tulleet kuntalain ja kirjanpitolain muutokset.

Toimintakertomukseen on lisätty uusi tunnusluku: Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.  Lisäksi on tarkennettu mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoa koskevaa ohjeistusta. Tarkistettua ohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstä tilikaudelta 2017.

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3378

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta