Esteellisyysrobotti vastaa, oletko esteellinen vai et

Kuntaliitto alkaa vuoden 2019 alussa valmistella esteellisyysrobottia. Valmistuttuaan robotti ratkoo esteellisyyskysymyksiä lakimiesten apuna.

Esteellisyysrobotti on tsättibotti (chatbot) eli robottiohjelma, joka pyytää luottamushenkilöä tai viranhaltijaa vastaamaan helppoihin kysymyksiin. Annettujen vastausten perusteella esteellisyysrobotti kertoo, onko henkilö esteellinen vai ei, ja antaa päätöksen perustelut pykälineen.

Kuntaliiton tavoitteena on palvella asiakkaitaan entistä nopeammin ja monipuolisemmin ja myös virka-ajan ulkopuolella. Parhaimmillaan robotti auttaa kuntia tekemään parempia päätöksiä, kun päätöksen lainmukaisuus on ennakkoon varmistettu.

Esteellisyys yleisimmin kysytty aihe

Kuntaliiton lakiyksikkö vastaa vuosittain noin neljään tuhanteen juridista tulkintaa vaativaan kysymykseen, ja hallintolakimiehille tulleiden kysymysten yleisin aihe on esteellisyys. Näitä lukuisia esteellisyydestä esitettyjä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia hyödynnetään esteellisyysrobotin luomisessa tekoälyn rinnalla.

Robotti ratkoo yksinkertaiset kysymykset

Esteellisyysrobotin on tarkoitus toimia lakimiesten tukena, sillä se kysyy peruskysymykset jo ennen kuin esteellisyyskysymys etenee lakimiehille.

Osaan kysymyksistä ei tarvita ihmistä lainkaan, mutta kysymykset, joihin botti ei osaa vastata, ohjataan ihmiselle.

Kokeilukulttuuri kunniaan – testaajia tarvitaan

Kuntaliitossa ei ole aiemmin hyödynnetty tekoälyä eikä chat-palvelua. Projektivaiheessa työhön suhtaudutaankin kokeiluna.

Kun palvelu on teknisesti valmis, kuntien lakimiehet pääsevät testaamaan sitä. Aikataulusta ja hakuehdoista tiedotetaan myöhemmin.

Vain testaamalla lopulta selviää, miten esteellisyysrobotti toimii, ja sen jälkeen voidaan tehdä päätös, otetaanko palvelu käyttöön ja jatketaanko sen kehittämistä.

Mikäli esteellisyysrobottikokeilu onnistuu, sen taustalla olevalla tekoälylle voi opettaa uutta sisältöä – myös aivan toisesta aihepiiristä – ja laajentaa siten Kuntaliiton asiakaspalvelun keinovalikoimaa. Jos botista ei tule riittävän hyvä asiakaspalveluun, Kuntaliitto ehtii kuitenkin projektin aikana kerätä osaamista tekoälyratkaisuista. Saatu oppi päätyy kuntien hyödyksi vähintään neuvonnan muodossa.

Lisätiedot

Esteellisyysrobottia kehitetään osana Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia. Lakiyksikön asiantuntemusta hyödynnetään substanssikysymyksissä.

Lisätietoa projektista antavat projektipäällikkö Elisa Kettunen ja assistentti Netta Keskiväli. Esteellisyyskysymyksiin vastaavat Kuntaliiton hallintolakimiehet.

Tags