JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) päivitetty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia muutostarpeita

JHS 166 suositus määrittelee julkisen hallinnon yleiset sopimusehdot tieto- ja viestintäteknologian ja palvelujen hankinnassa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi suositukseen kuuluu joukko hankinnan kohteen mukaisia erityisehtoja. 

Suositus on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja. 

Päivityksessä suositukseen on lisätty uusi suomenkielinen liite 9 Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä (JIT 2015 - Henkilötiedot), joka ottaa huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimukset henkilötietojen käsittelylle. Aiempi liite 9 Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa on numeroitu uudelleen liitteeksi 10. 

Myös henkilötietojen käsittelyn ehdot koskien opasta ”Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja" on päivitetty ja ne löytyvät liitetiedostona Kuntaliiton sivustolta:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/julkisuus-ja-tietosuoja/tietosuoja-asetus

Tagit