Suomen terveydenhuollon menot kansainvälisessä vertailussa kohtuulliset

OECD Health Statistics 2018 -taloustietoja

OECD on päivittänyt Health Statistics 2018 - June 2018 julkaisussaan tiedot mm. terveydenhuollon taloudesta. Suomen tiedot perustuvat terveydenhuollon kansalliseen ja kansainväliseen tilastointiin, joka noudattaa OECD:n, Eurostatin ja WHO:n terveystilinpitojärjestelmän SHA 2011 mukaisia käsitteitä, luokituksia ja laskentaperusteita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi Suomen tiedot OECD:lle.

EU:n jäsenmaita velvoittava SHA 2011 on terveydenhuollon toimintoja, tuottajia, rahoittajia, rahoituslähteitä, resursseja, investointeja koskeva tilastokehikko, jonka avulla terveydenhuoltojärjestelmää voidaan tarkastella kansantalouden tilinpidon kanssa yhteneväisestä näkökulmasta. OECD Health Statisticsin tiedot ovat parhaat käytettävissä olevat kansainvälisesti vertailukelpoiset tiedot. Ne antavat aikasarjaisia tietoja eri maiden terveydenhuollon taloudesta, voimavaroista, toiminnasta, väestön terveydentilasta ja riskitekijöistä.

Julkisen rahoituksen osuus Suomen terveydenhuoltomenoista OECD-maiden keskiarvoa

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän perustana on verorahoitus. Julkisen rahoituksen osuus terveydenhuollon käyttömenoista oli 73,7 % vuonna 2016. Kotitalouksien, työnantajien ja muiden tahojen rahoitusosuus Suomen terveydenhuoltomenoista on selvästi suurempi kuin muissa pohjoismaissa. Julkisen rahoituksen osuus vuonna 2016 oli Ruotsissa 83,5, Norjassa 85,1 ja Tanskassa 84,1 %. USA:ssa julkisen rahoituksen ja pakollisten terveysvakuutusjärjestelmien rahoitusosuus oli kasvanut 81,8 %:iin. Suomessa julkisen rahoituksen osuus on laskenut; vuonna 1990 sen osuus oli 80 % ja 71,2 % vuonna 2000.

Suomen terveydenhuollon menojen bkt-suhde pohjoismaiden alhaisin

Suomen terveydenhuollon käyttötalousmenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 9, 5 % vuonna 2016. OECD-maissa keskimäärin 8,9, Ruotsissa 10,9, Norjassa 10,5, Tanskassa 10,4 ja USA:ssa 17,1 %. Eri maiden bkt-suhteita vertailevia lukuja tarkasteltaessa on tärkeää huomata, että bruttokansantuotesuhde kasvaa, kun bruttokansantuote laskee, vaikka väestölle tuotettaisiin samat palvelut samalla volyymilla kuin aiempina vuosina.

Vuoden 2009 bruttokansantuotteemme voimakas volyymin supistuminen kasvatti terveydenhuollon käyttömenojen suhteen bruttokansantuotteeseen 8,9 %-iin. Vuonna 2007 suhde oli 7,8 %, jolloin bruttokansantuotteen volyymin vuosikasvu oli 5,2 %. Suomen terveydenhuollon toimintamenojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi 2,9 prosenttiyksikköä vuodesta 2000 vuoteen 2015. Kasvu selittyy maamme kansantalouden pitkään kestäneestä muita maita huonommasta kehityksestä. Terveydenhuoltomme talouden avaintekijä on kansantuotteen kasvu. Vuosien 2016–2017 bkt:n kasvu näkyy ennakkoarvioiden mukaan terveydenhuollon käyttömenojen bkt-suhteen laskuna 9,2 %:iin vuonna 2017.

OECD-maista USA, Sveitsi, Ranska, Saksa, Ruotsi, Japani, Kanada, Norja, Itävalta, Alankomaat, Tanska, Belgia ja Iso-Britannia käyttivät vuonna 2016 terveydenhuollon käyttömenoihin suhteessa kansantuotteeseensa enemmän kuin Suomi. Vastaavasti Suomea vähemmän käyttivät OECD-maista Australia, Uusi-Seelanti, Portugali, Espanja, Italia, Slovenia, Kreikka, Islanti, Chile, Irlanti, Unkari, Korea, Israel, Tšekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Viro, Puola, Latvia, Luxemburg, Meksiko ja Turkki.

Liitteen taulukoissa on keskeisiä OECD Health Statistics 2018 -tietoja terveydenhuollon menoista OECD-maissa aikasarjoina vuodesta 2000 vuoden 2017 arvioituihin menoihin. 

Koosteen työsti Heikki Punnonen, Kuntaliiton kehityspäällikkö evp.

Lähteet: 
OECD Health Statistics 2018 – June 2018
Economic Outlook No 103 – May 2018 – OECD Statistics - OECD.org 
Tilastokeskus, Kansantalous - Bruttokansantuote markkinahintaan, 12.7.2018

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
tags