Sidonnaisuusohje on päivitetty

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Kuntaliitto on päivittänyt ohjeensa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Uudessa Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa -julkaisussa käydään läpi sidonnaisuuden määritelmää, ilmoituksen tekemistä ja sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon liittyviä kysymyksiä. Julkaisu on ilmainen, ja se on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta.

Uusi ohje korvaa vuonna 2016 julkaistun oppaan Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Julkaisun ruotsinkielinen käännös ilmestyy keväällä 2018.

Linkit

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista