Seloste käsittelytoimista

Tietosuojavaltuutetulta malli henkilötietojen käsittelyn kuvaamiseksi

Organisaatiolla on velvollisuus laatia kirjallinen kuvaus siitä, millä tavalla se käsittelee henkilötietoja. Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut kaksi mallipohjaa täksi tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaiseksi selosteeksi käsittelytoimista. Toinen pohja on rekisterinpitäjille ja toinen käsittelijöille. Rekisterinpitäjä ja käsittelijä voivat halutessaan käyttää mallipohjia kuvaamaan vastuullaan olevat henkilötietojen käsittelytoimet.

Seloste käsittelytoimista on tarkoitettu organisaation sisäiseksi asiakirjaksi, ja se toimii lähinnä apuvälineenä henkilötietojen käsittelyn hahmottamiseen. Se on myös yksi olennainen keino osoittaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Seloste on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle. Selostetta ei ole suoraan tarkoitettu käytettäväksi rekisteröityjen informoimiseen, mutta sitä voidaan hyödyntää rekisteröidyille suunnatun informaation tuottamisessa. Rekisteröityjen informointiin on tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla omat ohjeensa.

Selosteiden mallipohjat ja lisätietoa aiheesta tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolla »

Lue myös Kuntaliiton uutinen Henkilötietojen käsittelyn ehdot päivitetty »

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit