Jääviysbotti neuvoo esteellisyyteen liittyvissä asioissa

Jääviysbotti.

Kuntaliiton uudenlainen, tekoälyä hyödyntävä chatbotpalvelu neuvoo kuntien viranhaltijoita, luottamushenkilöitä tai ketä tahansa kiinnostunutta esteellisyyteen liittyvissä asioissa kellon ympäri. Kysy jääviydestä -palvelu on julkaistu Kuntaliitto.fissä Esteellisyys-sivulla sekä kaikilla esteellisyyskokonaisuuteen liittyvillä sivuilla. 

Vielä harjoittelijan roolissa toimiva palvelu vastaa sille esitettyihin kysymyksiin, joita voi esittää sille niin klikkailemalla valmiista vaihtoehdoista kuin kysymällä asiasta vapaamuotoisesti. 

- Tavoite on viime kädessä tukea hyvää kunnallista päätöksentekoa ja siten paikallista demokratiaa ja luottamusta kunnissa. Palvelulla halutaan tukea kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä helpommin ja ajasta ja paikasta riippumatta tunnistamaan ne tilanteet, joissa heidän olisi jäävättävä itsensä, projektipäällikkö Elisa Kettunen kiteyttää.   

Jääviysbotista tavoitellaan Kuntaliiton lakimiesten ”työkaveria”, jolta asiakkaat voivat saada vastauksen kunnallista päätöksentekoa koskeviin esteellisyyskysymyksiin nopeasti, myös palveluaikojen ulkopuolella ja ilman jonotusta.

Kysy jääviydestä tekoälypalvelua on kehitetty suomenkielellä. Mikäli botista saadaan hyviä kokemuksia, voidaan se tulevaisuudessa toteuttaa myös ruotsiksi. Kehittämisvaiheessa palvelun nimi oli Esteellisyysrobotti.

Kysy jääviydestä tekoälypalvelu löytyy Kuntaliitto.fi-palvelun esteellisyyttä koskevilta sivuilta.

Kuntaliiton yhteistyökumppanit palvelun kehittämisessä olivat Ultimate.ai ja Sanastokeskus TSK.

 

Lisää aiheesta

Botti ja lakimies oppivat tekemistään virheistä
Kai Ketelimäen blogi 30.9.2019

Esteellisyysrobotti – matkalla hypestä tekoihin 
Atte Kuismin-Raerinteen blogi 13.6.2019

 

Tags