Lakipalvelut

Kehitämme esteellisyyden chatbottia lakipalveluihin - haluaisitko mukaan testiryhmään?

Kuntaliitto kehittää osana Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia Kuntaliiton lakipalveluihin uudenlaista, tekoälyä hyödyntävää chatbotpalvelua. Chatbotin on tarkoitus olla tulevaisuudessa Kuntaliiton lakimiesten ”työkaveri”, jolta asiakkaat voivat saada vastauksen kunnallista päätöksentekoa koskeviin esteellisyyskysymyksiin nopeasti myös palveluaikojen ulkopuolella ja ilman jonotusta. Nykyisin Kuntaliiton lakimiehet vastaavat lainopillisiin kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostilla. Vuosittain kysymyksiä tulee noin 4000, joista iso osa koskee henkilön esteellisyyttä osallistua päätöksentekoon. Usein kysymys esteellisyydestä herää juuri ennen alkavaa kokousta, jolloin vastauksella on kiire. 

Kuntaliiton esteellisyysrobotin kehittäminen on vaiheessa, jossa on tärkeää saada palautetta ja käyttäjäkokemuksia aidoilta asiakkailta kunnista. Koska chatbotin tarkoitus on palvella kuntien tavallisia luottamushenkilöitä ja päättäjiä, toivomme että löytäisimme kehittämisen tueksi sekä tavallisia luottamushenkilöitä että kuntien hallinto- ja lakiammattilaisia . Tärkeintä on mielenkiinto kehittää uudenlaista palvelua ja vahvistaa sen avulla huolellista kunnallista päätöksentekoa Suomessa. Jos esteellisyyttä koskevat kysymykset liittyvät työhösi tai ovat luottamustoimen kautta muutoin tuttuja, olet oikea henkilö testiryhmään. 

Joukkoistamme kehittämistä - testiryhmä 

Chatbotkokeilun testivaihe kestää 18.6-30.8.2019. Etsimme kiinnostuneita testaajia, jotka olisivat valmiita esittämään chatbotille erilaisia kysymyksiä sekä testaamaan muitakin chatbotin ominaisuuksia. Testaamisen kautta löydämme juuri niitä asioita, jotka ovat käyttäjille hankalia tai eivät vielä toimi riittävän hyvin ja joita olisi tärkeä kehittää paremmaksi asiakkaiden näkökulmasta.

Chatbot toimii verkkosivuilla ja sen testaaminen tapahtuu omalta tietokoneelta tai älypuhelimen kautta, eikä mitään erityisiä ohjelmistoja tai osaamista tarvita. Testaajille järjestetään maanantaina 17.6.2019 online-info, jossa esitellään, kuinka botti toimii ja kerrotaan kuinka testaaminen toteutetaan. Tämän jälkeen osallistujat saavat linkit testiympäristöön ja alkaa vapaa testivaihe elokuun alkuun asti, jonka jälkeen elokuussa järjestetään 3-4 palautekeskustelua onlinetapaamisten muodossa. Testaamisen ajaksi organisoidaan testiryhmän käyttöön myös Teams-työryhmätila, minkä lisäksi palautetta voi antaa sähköpostilla. Testaajille ei makseta palkkiota.

Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän kuin voimme ottaa mukaan, Kuntaliitto valitsee hakijoiden joukosta monipuolisen testiryhmän. Ensisijainen valintaperusteena pidetään monipuolisuutta (testaajien eri roolit, maantieteellinen kattavuus jne.). Testaajille on etua, jos esteellisyyteen liittyvät kysymykset ovat tuttuja oman työn tai luottamustoimen kautta. Kunnasta voi ilmoittaa mukaan myös oman testiryhmän. 

Tässä vaiheessa esteellisyysrobottia on kehitetty suomenkielellä, joten myös testaaminen tapahtuu suomeksi. Mikäli botista saadaan toimiva suomenkielisenä versiona, voidaan se tulevaisuudessa kääntää toimimaan myös ruotsiksi. 

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 28.6.2019 klo 12.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu, aiemmin ilmoitettu deadline 14.6.2019). Ilmoittautuneille lähetetään infoa ja osallistumislinkki online-infoon sähköpostilla viimeistään ma 17.6. Infossa esitellään chatbotin toimintaa testiryhmälle sekä neuvotaan, kuinka bottia testataan ja kuinka siitä voi antaa palautetta. 

Muokattu 17.6.2019: Online-infon jälkeen ilmoittautuneet testaajat lisätään testiryhmään, joka toimii Teams-työtilassa. Ilmoittautuneiden tilanne tarkistetaan arkipäivisin kesäkuun loppuun saakka. Ohjeet testaajille löytyvät työtilasta ja testaaminen voidaan aloittaa omatoimisesti. Apua saa teamsin kautta Kuntaliiton asiantuntijoilta ja muilta testaajilta. 

Heinäkuussa testibotti on auki, mutta lomien vuoksi palautetta ei käsitellä heinäkuussa. 

Elokuun on palautetilaisuuksien ajankohdat:

  1. Palautekeskustelu, online. Torstai 8.8. klo 12-13.
  2. Palautekeskustelu, online. Keskiviikko 14.8 klo 10-11. 
  3. Palautekeskustelu, online. Torstai 22.8 klo 13-14.

Ilmoittaudu mukaan testiryhmään tästä

Lisätietoja antavat: 

Elisa Kettunen, projektipäällikkö (projektin kokonaisuus)

Atte Kuismin-Raerinne, suunnittelija (chatbotin kouluttaminen) 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista