Suomen terveydenhuollon menot kansainvälisessä vertailussa kohtuulliset

OECD Health Statistics 2019 -taloustietoja

OECD on päivittänyt Health Statistics 2019 - July 2019 julkaisussaan tiedot mm. terveydenhuollon taloudesta. Suomen tiedot perustuvat terveydenhuollon kansalliseen ja kansainväliseen tilastointiin, joka noudattaa OECD:n, Eurostatin ja WHO:n terveystilinpitojärjestelmän SHA 2011 mukaisia käsitteitä, luokituksia ja laskentaperusteita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi Suomen tiedot OECD:lle.

EU:n jäsenmaita velvoittava SHA 2011 on terveydenhuollon toimintoja, tuottajia, rahoittajia, rahoituslähteitä, resursseja, investointeja koskeva tilastokehikko, jonka avulla terveydenhuoltojärjestelmää voidaan tarkastella kansantalouden tilinpidon kanssa yhteneväisestä näkökulmasta. OECD Health Statisticsin tiedot ovat parhaat käytettävissä olevat kansainvälisesti vertailukelpoiset tiedot. Ne antavat aikasarjaisia tietoja eri maiden terveydenhuollon taloudesta, voimavaroista, toiminnasta, väestön terveydentilasta ja riskitekijöistä.

Julkisen rahoituksen osuus Suomen terveydenhuoltomenoista OECD-maiden keskitasoa

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä pohjautuu verorahoitukseen. Julkisen rahoituksen osuus terveydenhuollon käyttömenoista oli 75,2 % vuonna 2017. Kotitalouksien, työnantajien ja muiden tahojen rahoitusosuus Suomen terveydenhuoltomenoista on selvästi suurempi kuin muissa pohjoismaissa. Julkisen rahoituksen osuus vuonna 2017 oli Ruotsissa 83,7, Norjassa 85,5, Tanskassa 84,0 ja Islannissa 81,8 %. USA:ssa julkisen rahoituksen ja pakollisten terveysvakuutusjärjestelmien rahoitusosuus oli kasvanut 84,5 %:iin. Suomessa julkisen rahoituksen osuus on vuosien mittaan muuttunut; vuonna 1990 sen osuus oli 80 % ja 71,2 % vuonna 2000.

Suomen terveydenhuollon menojen bkt-suhde pohjoismaiden alhaisin

Suomen terveydenhuollon käyttötalousmenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 9,2 % vuonna 2017, OECD-maissa keskimäärin 8,8, Ruotsissa 11,0, Norjassa 10,4, Tanskassa 10,1 ja USA:ssa 17,1 %. Eri maiden bkt-osuuksia vertailevia lukuja tarkasteltaessa on tärkeää huomata, että bruttokansantuotesuhde kasvaa, kun bruttokansantuote laskee, vaikka väestölle tuotettaisiin samat palvelut samalla volyymilla kuin aiempina vuosina.

Maamme bruttokansantuotteen supistuminen 8,3 %:lla vuonna 2009 kasvatti terveydenhuollon käyttömenojen bruttokansantuotesuhteen 8,9 prosenttiin. Vuonna 2007 suhde oli 7,8 prosenttia, jolloin bruttokansantuotteen volyymin vuosikasvu oli 5,2 prosenttia. Suomen terveydenhuollon toimintamenojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2000 vuoteen 2017. Kasvu selittyy maamme kansantalouden pitkään kestäneestä muita maita huonommasta kehityksestä. Terveydenhuoltomme talouden keskeinen avaintekijä on kansantuotteen kasvu. Vuosien 2017–2018 bkt:n kasvu näkyy ennakkoarvioiden mukaan terveydenhuollon bkt-suhteen vähentymisenä vuonna 2018.

OECD-maista USA, Sveitsi, Ranska, Saksa, Ruotsi, Japani, Kanada, Norja, Itävalta, Belgia, Tanska, Alankomaat ja Iso-Britannia käyttivät vuonna 2017 terveydenhuollon käyttömenoihin suhteessa kansantuotteeseensa enemmän kuin Suomi. Vastaavasti Suomea vähemmän käyttivät OECD-maista Australia, Uusi-Seelanti, Chile, Portugali, Espanja, Italia, Islanti, Slovenia, Kreikka, Korea, Israel, Tšekin tasavalta, Irlanti, Unkari, Slovakian tasavalta, Puola, Liettua, Viro, Latvia, Meksiko, Luxemburg ja Turkki. Luxemburgin alhainen suhdeluku selittyy sillä, että vuonna 2017 sen bruttokansantuote/asukas oli 122 % suurempi kuin OECD-maiden keskimäärin.

Suomen terveydenhuollon käyttömenot/asukas muita pohjoismaita pienemmät

Terveydenhuollon ostovoimapariteetilla korjatut käyttömenot/asukas (US$) vaihtelivat vuonna 2017 USA:n 10 207:stä Meksikon 1 105:een. Suomen käyttömenot/asukas olivat 7 % suuremmat kuin OECD-maiden keskimäärin. Norjan käyttömenot/asukas olivat 47, Ruotsin 28 ja Tanskan 22 % suuremmat kuin Suomen. Mm. terveydenhuollon palkka- ja hintatasot, palvelujen käytön runsaus, palvelujen tuotanto- ja hallintorakenteet, väestön erilainen sairastavuus ja palvelujen tarve, käytössä olevat voimavarat, prosessit, tuottavuus, kansantalouden ja julkistalouden tila, erilaiset rahoitusjärjestelmät, asiakasmaksut palvelujen käyttöhetkellä, jne. selittävät maiden käyttömenojen eroja.

Liitteenä on keskeisiä OECD Health Statistics 2019 -tietoja terveydenhuollon menoista OECD-maissa aikasarjoina vuodesta 2000 vuoden 2018 arvioituihin menoihin.

Koosteen työsti Heikki Punnonen, Kuntaliiton kehityspäällikkö evp.

Lähteet: 
OECD Health Statistics 2019 – July 2019
Economic Outlook No 105 – May 2019 (Edition 2019/1) – OECD Statistics - OECD.org
Tilastokeskus, Kansantalous - Bruttokansantuote markkinahintaan, 20.6.2019

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Tarja Myllärinen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2602
Kännykkä
+358 50 596 9866
Vastuualueet
  • Yksikön johtaja
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Twitter-tili