Avoimen lähdekoodin ”työllisyysguru” kertoo kunnan työllisyystilanteesta

Havainnekuva työllisyysguru-palvelusta

Kuntaliiton GitHubissa on nyt jaossa avoimeen lähdekoodiin perustuva ”työllisyysguru”, jonka avulla voi hahmottaa kuvaa kuntakohtaisesta työllisyystilanteesta. Rmd- ja R-tiedostoina ladattava ratkaisu hyödyntää perinteistä tekstiformaattia ja R-kieltä.

Työllisyysguru hakee Tilastokeskukselta lukumääräisen raportin muun muassa avoimista työpaikoista, työllisyysasteesta, työttömistä työnhakijoista ikäryhmittäin sekä työttömyyden keskimääräisestä kestosta. Ratkaisu on ladattavissa ilmaiseksi Kuntaliiton GitHubista

Työllisyysgurun on jakanut Kuntaliiton GitHubiin Ismo Hannula Hämeenlinnan kaupungilta. Tarkemmat ohjeet ratkaisun hyödyntämiseenlöytyvät GitHubista. 

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nostamme esille kuntien toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä kunta-alan osaajia.

Tagit