Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.01.00 Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus

MRL 27§

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen