Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

15.00.03 Ohjelmatyö

Päätökset ja ohjeet:
Maakuntien liittojen asiakirjatietojen pysyvä säilyttäminen  
Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteritietojen ja asiakirjojen pysyvä säilyttäminen  
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.00 Valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton lausunnot aluekehittämispäätökseen valmisteluun liittyen

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Lausunto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.00 Valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valtioneuvoston aluekehittämispäätökset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 2 vuotta
 
Huomautukset:

Valtioneuvosto säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Valtioneuvoston erityisohjelmapäätökset

 
Säilytysaika:
Voimassaoloaika + 2 vuotta
 
Huomautukset:

Valtioneuvosto säilyttää

 
Asiakirjatyyppi:
Päätös

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Liiton hyväksymät erityisohjelmat. Maakuntahallituksen

pöytäkirjat liitteineen mm. (ohjelma-asiakirjat)

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Pöytäkirja

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.01 Erityisohjelmat
 
Asiakirjan tietosisältö:

Erityisohjelmien toteuttamiseen liittyvät asiakirjat

 
Huomautukset:

Katso maakuntaohjelmaprosessi

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.02 Kestävä kaupunkikehittäminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Kaupunkikehittämiseen liittyvät asiakirjat, kts. rahoittavan viranomaisen tehtävät EAKR ohjelmatyö.

 
Huomautukset:

Katso rahoittavan viranomaisen tehtävät EAKR ohjelmatyö

 
Asiakirjatyyppi:
Suunnitelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Keskeiset säilytetään pysyvästi. Yhteistoimintaan liittyvä omassa organisaatiossa laadittu kirjeenvaihto, esitykset, jne.

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Huomautukset:

Katso Yleishallinto  kohta 00.01.08

 
Asiakirjatyyppi:
Kirjeenvaihto

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteisten tilaisuuksien ohjelmat ja osanottajaluettelot ja vierailujen järjestämiseen liittyvä tärkeä kirjeenvaihto

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Ohjelma

 
 
Asiakirjan luokka:
15.00.03.03 Yhteistyöstä sopiminen
 
Asiakirjan tietosisältö:

Yhteistyösopimukset

 
Säilytysaika:
Säilytetään pysyvästi
 
Asiakirjatyyppi:
Sopimus