Ammatillinen koulutus

Tarkastettu
ammatti

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tukea elinikäistä oppimista.

Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Tavoitteenamme on, että nuorten ammatillinen peruskoulutus muodostaa saumattoman jatkumon perusopetukselle siten, että osaaminen jaajenee ja syvenee koko eliniän ajan.

Suurin osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on kuntia, kuntayhtymiä tai kunnallisia osakeyhtiöitä.   

Muualla verkossa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus