Demokratia ja osallisuus

Tarkastettu

Kuntaliiton demokratiatyöllä tähdätään kuntien edustuksellisen demokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen edellytysten vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Tavoitteenamme on luottamushenkilötyön menetelmien kehittäminen ja toimielinten aseman vahvistaminen sekä kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta lisäävien ja täydentävien toimintamuotojen tukeminen.

Neuvomme ja opastamme kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita seuraavissa kuntademokratiaan liittyvissä kysymyksissä: 

 • edustuksellinen osallistuminen
 • suora osallistuminen
 • käyttäjälähtöinen osallistuminen

Osaamisalueitamme ovat myös kuntavaali- ja demokratiatilastot sekä demokratia-aiheiset tutkimus- ja kehittämisprojektit.

Koordinoimme Kuntademokratiaverkostoa, joka tarjoaa tiedon ja kokemusten vaihtoa, hyviä käytäntöjä, kehittämisideoita ja -tukea verkostotapaamisten avulla.

tags
Edustuksellinen demokratia

Edustuksellinen demokratia

Edustuksellinen demokratia on Suomen paikallishallinnon perusta. Edustuksellisuus perustuu kuntien asukkaiden joka neljäs vuosi käyttämään äänivaltaan kuntavaaleissa, jolloin he valitsevat edustajansa kunnanvaltuustoihin.

narrow
Kuntalaisten osallistuminen

Kuntalaisten osallistuminen

Edustuksellista demokratiaa täydentämään on erityisesti 1990-luvulta lähtien kehitetty suoran osallistumisen käytäntöjä, joiden kautta kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

narrow
Vaalit

Vaalit

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla eduskunta, tasavallan presidentti, kuntien valtuustot sekä jäsenet Euroopan parlamenttiin. ​Kuntien kannalta keskeisimmät vaalit ovat kunnallisvaalit.

narrow
Demokratiaverkosto

Kuntademokratiaverkosto

Avoimen kuntademokratiaverkoston toimintaan ovat tervetulleita kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Verkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän vertaisoppimiselle.

narrow
Kokous

Demokratiapäivä

Suomen Kuntaliitto järjestää valtakunnallisen Demokratiapäivän yhteistyössä valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön kanssa.

narrow
papereita

Kuntavaali- ja demokratiatilasto

Tietoja kuntien toimielimistä, luottamushenkilöistä ja heidän palkkioistaan

narrow

Palvelusähköposti demokratiatiimi

Palvelusähköposti demokratiatiimi
Palvelusähköposti
demokratiatiimi
demokratia[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti demokratia ja osallisuus
 • Demokratiaan ja osallisuuteen liittyvät kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • demokratia@kuntaliitto.fi
Organisaatio

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti
hallintolakimiehet
hallintolakimiehet[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti hallintolakimiehet
 • Mm. kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • hallintolakimiehet@kuntaliitto.fi
Organisaatio

Päivi Kurikka

Päivi Kurikka
Päivi
Kurikka
erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • Kuntademokratia ja kuntalaisten osallistuminen
 • Kumppanuustoiminta, kuntien ja järjestöjen yhteistyö
 • Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön-projekti
 • Kuntademokratiaverkosto
Puhelinnumero
+358 9 771 2509
Organisaatio

Marianne Pekola-Sjöblom

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne
Pekola-Sjöblom
tutkimuspäällikkö
Vastuualueet
 • Arviointitutkimusohjelma ARTTU2
 • Kuntademokratia ja kuntalaistutkimukset
 • Pohjoismaiset vertailut
 • Yksikön johtajan varahenkilö
Puhelinnumero
+358 9 771 2504
Organisaatio

Sirkka-Liisa Piipponen

Sirkka-Liisa Piipponen
Sirkka-Liisa
Piipponen
erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • Kuntien luottamushenkilöihin, toimielimiin ja palkkioihin liittyvät selvitykset
 • Kuntavaaleihin liittyvä tietotuotanto
 • Kuntademokratiaverkosto
Puhelinnumero
+358 9 771 2741
Organisaatio

Jarkko Majava

Jarkko Majava
Jarkko
Majava
kehityspäällikkö
Vastuualueet
 • USO 3- verkostoprojektin projektipäällikkö
 • ARTTU2 johtamisen osaprojekti
 • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
 • kunta- ja aluejohtamiseen liittyvät kehittämistehtävät
 • Maakuntakonsernin johtaminen -neuvonanatajaryhmä
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Organisaatio