Timo Reina videolla: Kuntatalouden kestävyydestä pidettävä huolta kehysriihessä

EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

Tarkastettu

Tarjoamme kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien esimiehille ja keskijohdolle EKJ-valmennusohjelmassa viimeisintä tietoa ja vertaistukea siihen, kuinka vastata oman organisaation tavoitteisiin henkilöstönsä kanssa. EKJ-johtamisvalmennuksella haetaan vaikuttavuutta esimiestyöhön siten, että vaikutukset näkyvät sekä johtajuuden kehittymisenä että oman työyhteisön toiminnassa toimintaympäristön muuttuessa.

Valmennuksen hyödyt

Organisaation saamien hyötyjen lähtökohtana ovat omat strategiat ja tavoitteet. Organisaatio saa

1. Tukea kuntastrategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
2. Tukea johtamisen kehittymiseen työyhteisö- ja organisaatiotasolla
3. Tukea organisaation kehittämistoimintaan ja sen etenemiseen

Esimiehen saamien hyötyjen lähtökohtana ovat henkilökohtaiset kehittymistavoitteet.

Esimies saa:

1. Tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa
2. Tukea oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
3. Mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle ja verkottua muiden organisaatioiden esimiesten kanssa. 

Esimiehet saavat oman johtajuutensa kehittämisestä ja pätevöitymisestä kertovan Kuntaliiton myöntämän sertifikaatin, jonka kautta myös tietoisuus esimiesosaamisen  johdonmukaisesta kehittämisestä lisääntyy paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Ohjelma koostuu keskijohdon ja esimiehen rooliin liittyvistä sisällöllisistä teemoista, jotka liittyvät tulevaisuuden kompleksiseen toimintaympäristöön, asiakasrajapintaan ja palvelu- ja työprosessien kehittämiseen, strategiaprosesseihin ja toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavan työn ja henkilöstövoimavarojen kehittämiseen ja muutoksen ja itsensä johtamiseen.  Omaan johtamisrooliin liittyvä henkilökohtainen valmentautuminen on läpäisevä teema koko valmennusohjelman ajan ja henkilökohtaiset tehtävät vievät kohti EKJ-sertifikaattia. Tärkeä osa valmennusohjelmaa on myös vertaistuen saaminen ja antaminen vastaavissa tehtävissä toimivilta kollegoilta.

EKJ-ohjelman valmentajina ja alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat johtajuuden kehittämisen alueelta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia.

Ohjelma toteutetaan Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien, Kevan ja FCG:n yhteistyöllä.