Elinkeinopolitiikka

Kuntien yrityspalvelut

Tarkastettu

Kunnat tuottavat yrityspalveluja joko suoraan itse tai omistamiensa organisaatioiden välityksellä. Ne ovat omistajia ja tärkeitä rahoittajia seudullisissa kehitysyhtiöissä, ammattikorkeakouluissa, teknologiakeskuksissa ja yrityshautomoissa. Kunnallisten organisaatioiden lisäksi yrityspalveluja tarjoavat mm. uusyrityskeskukset, maaseutukeskukset, ELY-keskukset ja lukuisat yksityiset palvelutuottajat sekä suuri joukko erilaisia projektimuotoisia kehittämishankkeita. 

​Kuntien yrityspalvelut uudistuvat. Seudullisen yhteistyön kautta haetaan toiminnallisia ja kustannusetuja. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 60 seudullista kehittämisorganisaatiota, jotka toteuttavat omistajakuntiensa elinkeinopoliittisia strategioita. Toiminnan painopiste on perinteisissä elinkeinopalveluissa, yritysten perustamisneuvonnassa, toimitilojen ja rahoituksen järjestämisessä ja alueellisissa kehittämispalveluissa. Suuremmissa yksiköissä palveluvalikoima on laajempi ja ne tuottavat myös erikoistuneita toimiala- ja innovaatiopalveluja. Yritystoiminnan käynnistys- ja kasvuvaiheessa yrittäjiä tukevat myös paikallisella tasolla vapaaehtoistyötä tekevät yrityskummit, jotka ovat kokeneita yritysjohtajia ja yrittäjiä.

Valtioneuvosto teki toukokuussa 2006 periaatepäätöksen yrityspalvelujärjestelmän uudistamisesta. Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän kehittäminen perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Palvelujärjestelmää selkiytetään ja palvelut tuotteistetaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Markkinalähtöisyys ja yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen asetetaan palvelujen järjestämisen ensisijaiseksi lähtökohdaksi. Vuonna 2016 valmisteltava kasvupalvelu-uudistus jatkaa samalla linjalla työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyyspalvelujen kehittämistä.

Lisätietoa

tags
Jarkko Huovinen

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Huovinen
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2550
Vastuualueet
    Organisaatio
    Suomen Kuntaliitto ry
    Yksikkö
    Alueet ja yhdyskunnat