HOPE - The European Hospital and Healthcare Federation

Tarkastettu

HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation) on vuonna 1966 perustettu yhdistys, jonka jäseniksi voivat liittyä  Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kansalliset sairaalaliitot tai vastaavat toimijat. Kuntaliitto edustaa Suomea HOPE:ssa, koska kunnat omistavat terveyskeskussairaalat ja sairaanhoitopiirit.

Tavoite

HOPE:n toiminnan tavoitteena kaikissa EU:n jäsenmaissa on edistää asukkaiden terveyttä edistää korkeatasoista, inhimillistä, tehokasta ja vaikuttavaa sairaalahoitoa tukea jäsenmaiden terveyspalvelujärjestelmiä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

Toiminta

Tavoitteiden saavuttamiseksi HOPE

 • toimii terveydenhuollon ja sairaalatoimen asiantuntijana EU:ssa
 • välittää terveydenhuollon suunnittelua ja järjestämistä koskevaa vertailutietoa
 • järjestää vierailuja ja vaihto-ohjelmia
 • ylläpitää keskusteluyhteyttä terveysalan ammattijärjestöihin ja muihin eturyhmiin
 • toimii yhteistyössä WHO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.
   

HOPE on mukana useissa EU:n rahoittamissa terveydenhuollon tutkimushankkeissa ja osallistuu alan kansainvälisten konferenssien järjestämiseen myös EU:n ulkopuolella. Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n uusien jäsenmaiden ja jäsenyydestä neuvottelevien maiden terveydenhuollon ja sairaalatoiminnan tukemiseen.

HOPE-asiantuntijavaihto

HOPE järjestää vuosittain terveydenhuollon hallinnon eri tehtävissä työskenteleville mahdollisuuden kuukauden ajan tutustua jonkin toisen Euroopan maan terveydenhuoltojärjestelmään. Hakuaika vaihtoon on syksyisin, asiantuntijavaihdosta löytyy lisätietoja HOPE:n verkkosivustolta kohdasta -> exchange programme. Saat lisätietoja myös kansalliselta koordinaattorilta (yhteystiedot alla).

Organisaatio

HOPE:n toimisto sijaitsee Brysselissä. Ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva valtuusto (Board of Governors). Sen tukena toimii työvaliokunta (President´s Committee) ja sihteeristö (Liaison Officers).  Lisäksi HOPE:lla on määräaikaisia työryhmiä. 

Suomen edustajat
Governor, johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
etunimi.sukunimi@ppshp.fi, puhelin 08 315 4304
Liaison Officer, erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi puhelin 050 375 2164
Kansallinen koordinaattori, erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi, puhelin 050 375 2164

Muualla verkossa

tags

Hannele Häkkinen

Hannele Häkkinen
Hannele
Häkkinen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
 • rajat ylittävä terveydenhuolto
 • tapaturmayhteistyö
 • työterveyshuolto
 • HOPE-asiantuntijavaihto
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Organisaatio