EU ja kansainvälisyys

Kuntaliiton EU-edunvalvonta

Tarkastettu
Euroopan parlamentti ja liput

Kuntaliitto asettaa EU-toimintansa painopisteet Kuntaliiton hallituksen hyväksymissä EU-poliittisissa linjauksissa, jotka toimivat liiton EU-edunvalvonnan strategisena lähtökohtana. Linjauksia on laadittu muutaman vuoden välein Suomen EU-jäsenyyden alusta lähtien.

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan lähtökohtana on Suomen kunnallishallinnon toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen vaikuttamalla Euroopan unionin toimintaan ja hyödyntämällä EU-jäsenyyden tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Kuntaliiton keskeiset EU-edunvalvonnan ​tavoitteet

 • Kuntien ja maakuntien näkökulmat otetaan huomioon EU:n päätöksenteossa

 • EU-lainsäädännön hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset kuntien ja alueiden toimintaan selvitetään ennakolta

 • EU-lainsäädäntöä vähennetään ja yksinkertaistetaan

 • Pohjoismaisen kuntaperusteisen hyvinvointimallin erityispiirteet – tasa-arvo, universaalisuus ja verorahoitteisuus – otetaan huomioon EU:n päätösten valmistelussa

 • Kilpailukykytavoitteilla vahvistetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia

 • Monitasoista hallintoa edistetään läheisyysperiaatteen pohjalta

 • Alueiden komitean asemaa kuntien ja alueiden vaikutuskanavana vahvistetaan

 • Kuntien vaikutusmahdollisuuksia EU-asioiden kansallisessa valmistelussa parannetaan.

 

Lisää aiheesta:

Kuntaliiton Brysselin toimisto

 

tags

Erja Horttanainen

Erja Horttanainen
Erja
Horttanainen
EU-asiain päällikkö
Vastuualueet
 • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
 • EU:n alueiden komitea
 • Kuntaliiton EU-politiikka
 • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
 • Maahanmuuttoasiat
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Organisaatio