Hulevesien hallinta

Hulevesiopas

Tarkastettu

Hulevesiopas julkaistiin vuonna 2012. Opas on ensisijassa tarkoitettu yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville ammattilaisille: kunnille, vesihuoltolaitoksille, valtion viranomaisille, konsulteille, urakoitsijoille, tuoteteollisuudelle. Oppaassa on ohjeistusta myös yksittäisille kiinteistöille. 

Hulevesioppaan rahoituksesta ja työn ohjauksesta vastasi työryhmä, jossa oli edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Suomen Kuntaliitosta, Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksestä, Finanssialan keskusliitosta sekä Vantaan, Porin, Espoon, Helsingin, Lahden, Turun ja Tampereen kaupungeista ja näissä kaupungeissa toimivista vesihuoltolaitoksista.  Oppaan sisällön laadinnassa on ollut mukana useita eri tahojen asiantuntijoita.

Tuulia Innala

Tuulia Innala
Tuulia
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Organisaatio
Tulvasuojelu

Hulevesiopas

Hulevesien hallinta kuuluu niin valtion kuin kunnan työntekijöille sekä yksityisille toimijoille että kuntalaisille.

lateral-image-right