Johtaminen ja kehittäminen

Tarkastettu
Johtaminen ja kehittäminen

Kuntajohtaminen

Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävän haltuun ottamista ja vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimaista sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Kuntajohtaminen on kokonaisuus, joka muodostuu johtamisen eri näkökulmista ja tasoista. Luottamushenkilö- ja ammattijohdon yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa. 

Johtaminen tarkoittaa aina viime kädessä ihmisten toiminnan ohjaamista. Johtaminen yhdistetään usein ensisijaisesti organisaatioon tai työyhteisöön, mutta kunnassa johtamisen lähtökohtana ovat samalla kuntalaisten hyvinvoinnin sekä koko kuntayhteisön ja sen elinvoiman johtamisen näkökulmat.

Kunnan itsehallinnollisen olemuksen ja laajan tehtäväkentän vuoksi johtamistehtävät kunnassa jakaantuvat luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen. Jatkuvasti yhä nopeampien muutosten keskellä toimiminen edellyttää kunnilta ketterää ja tietoon perustuvaa strategista johtamista.

Kuntien toiminnan uudistaminen

Kunnat ja maakunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä meneillään olevien hallinnon uudistusten vuoksi. Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja toiminnan uudistamiseen näissä muutoksissa.

Kuntaliiton tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa kuntien, kuntayhtymien ja Kuntaliiton toiminnassa tarvittavaa ajankohtaista ja tieteellisesti analysoitua tietoa. Tutkimustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on tutkimustulosten yleistettävyys ja soveltamismahdollisuudet. Myös kuntien toimintaympäristön tulevien muutosten ennakointi on tutkimustoimintamme keskeisiä lähtökohtia.

Kuntaliitto painottaa tutkimustoiminnassaan aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmiensä kanssa, jotta kuntiin kohdistuvan tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia voidaan konkreettisesti hyödyntää kunta-alan kehittämisessä.

Tulevaisuuden kunta

Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa.

Kunnan tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit muutostrendit sekä maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Tulevaisuus on tekemisen kysymys. Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Keskeistä on löytää itselle oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Tulevaisuuden kunta -sivuilla Kuntaliitto tukee ja luo edellytyksiä kuntien muutostyön toteuttamiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi.

tags

Palvelusähköposti Kuntajohtaminen

Palvelusähköposti Kuntajohtaminen
Palvelusähköposti
Kuntajohtaminen
kuntajohtaminen[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti kuntajohtaminen
 • Kuntajohtamista koskevissa asioissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä kuntajohtamisen palvelusähköpostiin.
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • kuntajohtaminen@kuntaliitto.fi
Organisaatio

Jarkko Majava

Jarkko Majava
Jarkko
Majava
kehityspäällikkö
Vastuualueet
 • USO 3- verkostoprojektin projektipäällikkö
 • ARTTU2 johtamisen osaprojekti
 • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
 • kunta- ja aluejohtamiseen liittyvät kehittämistehtävät
 • Maakuntakonsernin johtaminen -neuvonanatajaryhmä
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Organisaatio

Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen
Tuula
Jäppinen
innovaatio-asiantuntija
Vastuualueet
 • Palveluinnovaatiot, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys
 • Uskalla kokeilla - kokeilevat kunnat ja alueet
 • Innokylä
 • InnoSi -projekti
Puhelinnumero
+358 9 771 2583
Organisaatio

Sini Sallinen

Sini Sallinen
Sini
Sallinen
erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • Tulevaisuuden kunta
 • kuntajohtamisen kehittäminen
 • Johtajasopimukset
 • Uuden sukupolven kuntajohtajat verkosto (USK)
Puhelinnumero
+358 9 771 2681
Organisaatio

Kuntajohtaminen

Kuntien toiminnan uudistaminen

Tulevaisuuden kunta

Kuntien kuntien kehittäjäkumppanina