Kirjastopalvelut

Kirjastojen vaikuttavuus

Tarkastettu

Kuntaliiton vuoden 2015 kirjastoprojektissa tuotettiin julkaisu Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia, jossa esitellään kuntaesimerkkejä sekä vaikuttavuustutkimuksia Suomessa ja ulkomailla.

​Lisäksi projektissa tuotettiin yhteistyötä Vaikuttavuuden verkkosivusto

Vaikuttavuusjulkaisussa esitellään

  • kirjastojen kansainvälisiä ja kansallisia hyöty- ja vaikuttavuustutkimuksia,
  • toiminnan ja toimitilojen kehittämistä eri kunnissa (kuntaesimerkit),
  • hyvinvointikertomus ja tilastojen raportointityövälineet kehittämisen ja strategisen johtamisen välineenä sekä
  • kirjastojen elinkeinopoliittisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia muun muassa keskustakirjaston vaikutusarvioinnin avulla.

Julkaisu ja verkkosivusto tehtiin yhteistyössä Helsingin tietokeskuksen, Helsingin kaupunginkirjaston - Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja kirjastojen valtakunnallisen verkkopalvelun www.kirjastot.fi kanssa. 

Johanna Selkee

Johanna Selkee
Johanna
Selkee
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Organisaatio