Taide ja kulttuuri

Kulttuuri hyvinvointipalveluna

Tarkastettu

Kulttuuri kuuluu jokaisen ihmisen arkeen ja kaikilla on oikeus kulttuuripalveluihin asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta.

Tulevaisuuden kunnassa kulttuuripalveluilla on yhä kasvava merkitys hyvinvoinnin edistäjänä sekä työssä että vapaa-aikana. Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten elämänlaatua ja edistävät myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Samalla se rakentaa yhteenkuuluvuutta ja paikallista identiteettiä.

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan kuin toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös joku toinen julkituotu yhteiskunnallinen tavoite. Kyseessä voi esimerkiksi olla nuorten syrjäytymisen ehkäisy, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen tai osallisuuden tai asuinalueen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen yhteisötaiteen avulla.

Kunnissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan. On viisasta ja myös kustannustehokasta ehkäistä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien syntyä myös kulttuurisin keinoin ja menetelmin. Tulevaisuudessa kulttuuripalvelut tullaan yhä enemmän integroimaan osaksi muita palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon puolella.

Kuntaesimerkkejä kulttuurin hyvinvointipalveluista

 

Johanna Selkee

Johanna Selkee
Johanna
Selkee
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Organisaatio