Taide ja kulttuuri

Kulttuurihallinto, lainsäädäntö ja talous

Tarkastettu

Kulttuuripalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä: Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Kuntien kulttuuritoimintaan luetaan kuuluvaksi kuntien kulttuurilautakuntien tai muiden kulttuuriasioita hoitavien lautakuntien toiminta ja niiden alaiset kulttuuritoimen yksiköt henkilöstöineen. 

Yleiseen kulttuuritoimintaan katsotaan kuuluvaksi mm. kunnan jakamat avustukset taide- ja kulttuuritoimintaa tekeville yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunnat ylläpitävät kulttuuritiloja, kuten esitys-, harrastus- tai työskentelytiloja sekä järjestävät tapahtumia ja erilaisia kotiseutu- ja kulttuuritilaisuuksia. Kulttuuritoimintaan saattaa esimerkiksi kuulua kilpailujen ja taidekurssien järjestäminen. Kuntien tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristön, historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja muistomerkkien suojelu.

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on myös järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Alue- ja seutuyhteistyö taiteen perusopetuksen järjestämisessä on lisääntymässä.

Kulttuuri- ja taidelaitoksilla tarkoitetaan valtionosuutta saavat ammatillisesti hoidetut museot, teatterit ja orkesterit. Yli puolet museolain piirissä olevista 123 museosta on kuntien ylläpitämiä. Kunnat omistavat myös valtionosuuden ulkopuolella olevia paikallismuseoita ja tukevat rahallisesti yksityisten tahojen omistamia pieniä museoita.

 

 

Johanna Selkee

Johanna Selkee
Johanna
Selkee
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Organisaatio