Timo Reina videolla: Kuntatalouden kestävyydestä pidettävä huolta kehysriihessä
Kustannuslaskenta

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Tarkastettu

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Palvelujen kilpailuttaminen, tuottavuuden parantaminen ja tilaaja–tuottaja-mallin käyttöönotto edellyttävät palvelujen tuotteistamista, omakustannusarvon selvittämistä sekä toiminta- ja investointivaihtoehtojen edullisuusvertailujen tekemistä.  

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen.

Tällä sivustolla on julkaistuna Excel-laskentapohjia, jotka ovat samoja laskuesimerkkejä kuin julkaisussa. Esimerkkilaskelmat on julkaistu myös nettiversiona, jotta niiden soveltaminen käytäntöön olisi mahdollisimman yksinkertaista. 

tags

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen
Mikko
Mehtonen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • talouden ohjaus
  • tuottavuus ja vaikuttavuus
  • talous- ja toimintatilaston luokitukset
  • kustannuslaskenta
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Organisaatio

Tero Tyni

Tero Tyni
Tero
Tyni
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon talousasiat
  • palvelujen rahoitus
  • kuntien väliset korvaukset
  • tuottavuus
Puhelinnumero
+358 9 771 2246
Organisaatio
Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kuntaliiton julkaisu: Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

lateral-image-left