Kielletyt kilpailunrajoitukset

Kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Tarkastettu

Kilpailulain perusteella kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ovat kiellettyjä. 

Kilpailulaki korvasi kilpailunrajoituslain vuonna 2011.

Uusi kilpailulaki tarvittiin, koska kilpailunrajoituslain rakenne, käsitteistö ja säännösten sijoittelu laissa ei ollut kaikin osin looginen ja selkeä.

Keskeisimmät uudistukset koskivat:

 • seuraamusjärjestelmää,
 • vahingonkorvausta,
 • kilpailuasioissa noudatettavaa menettelyä sekä
 • yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan kilpailulain uudistamista. Ryhmän toimikausi oli 1.9.2015–28.2.2017.

Lisää aiheesta

Asfalttikartelli

Puukartelli

Lainsäädäntöä:

Tutustu myös:

tags

Palvelusähköposti siviililakimiehet

Palvelusähköposti siviililakimiehet
Palvelusähköposti
siviililakimiehet
siviililakimiehet[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti siviililakimiehet
 • Mm. sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevat kysymykset
 • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
 • siviililakimiehet@kuntaliitto.fi
Organisaatio

Pirkka-Petri Lebedeff

Pirkka-Petri Lebedeff
Pirkka-Petri
Lebedeff
johtava lakimies
Vastuualueet
 • kuntakonserni ja sen ohjaus
 • kunnat ja markkinat
 • yhtiöoikeus
 • sopimusoikeus
 • julkista tukea koskevat yleiset periaatteet
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • konkurssioikeus
 • oikeudenkäynteihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Puhelinnumero
+358 9 771 2773
Organisaatio