Kuntien ja kuntayhtymien yhteistoiminta

Liikelaitoskuntayhtymä

Tarkastettu

Kuntien ja kuntayhtymien yhdessä perustamasta kuntayhtymästä, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen, käytetään nimitystä liikelaitoskuntayhtymä. Tällaisen liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitoskuntayhtymä (Kuntalaki 65.3§).

Liikelaitoskuntayhtymä on yksi kuntayhtymien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. Siihen sovelletaan kuntayhtymää koskevia säännöksiä. Lisäksi siihen sovelletaan kunnallista liikelaitosta koskevia säännöksiä, joista on säädetty erikseen kuntalain 9 luvussa. Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka on pakollinen toimielin liikelaitoskuntayhtymästä. Yhtymäkokouksesta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 66 §:ssä. Liikelaitoksella on johtokunta, josta säädetään kuntalain 67§:ssä. Kuntalain 120 §:ssä säädetään kunnallisen liikelaitoksen taloudesta.

Liikelaitoskuntayhtymällä on oma perussopimuksensa ja oma hallintosääntönsä.

Kuntayhtymää ja sen hallintomalleja on käsitelty yksityiskohtaisemmin:

Kuntayhtymä 2015
 

Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi

Kuntalain 9 luvussa säännellään kunnallisista liikelaitoksista. Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi tapahtuu muuttamalla kuntayhtymän perussopimusta ja kuntayhtymän hallintosääntöä siten, että ne täyttävät kuntalaissa liikelaitoskuntayhtymälle asetetut vaatimukset.

Muutoksessa on kysymys kuntayhtymän hallinnollisen rakenteen ja toimialan muuttamisesta. Perussopimuksen muuttaminen ei tarkoita oikeushenkilön lakkaamista tai uuden perustamista. Oikeushenkilö pysyy samana muutettaessa kuntayhtymä liikelaitoskuntayhtymäksi perussopimuksen muutoksella.

tags

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti
hallintolakimiehet
hallintolakimiehet[at]kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • Palvelusähköposti hallintolakimiehet
  • Mm. kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset
  • Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.
  • hallintolakimiehet@kuntaliitto.fi
Organisaatio