Taide ja kulttuuri

Lastenkulttuuri kunnissa

Tarkastettu

Kuntien kulttuuristrategioissa mainitaan usein lastenkulttuuri yhtenä tärkeänä painopistealueena. Toiminta koostuu sekä lastenkulttuuritapahtumista että pitkäjänteisemmästä taidekasvatustyöstä.

Lastenkulttuurin rahoitus

Kunnat rahoittavat itse suurimman osan lastenkulttuuriin liittyvästä toiminnastaan.

Valtion rahoitusta lastenkulttuuritoimintaan tulee eri väylien kautta.

Osa lastenkulttuuritoiminnasta lasketaan yleiseen kulttuuritoimintaan, johon kunnat saavat valtionosuutta osana kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta, joka tulee suoraan valtiovarainministeriöstä. Tämän valtionosuuden kohdentamisesta eri kulttuuritoimintojen välillä päätetään kunnissa.

Opetusministeriön talousarviossa on lisäksi varattu erillismääräraha lastenkulttuurikeskusten toimintaan. Tämän avustuksen kohdentamisesta ministeriö päättää erikseen joka kolmas vuosi.

Hallituksen 4 kärkihanke koskee taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, jossa muun muassa tuetaan lasten harrastustoimintaa ja taiteen perusopetuksen saatavuutta: http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/taidejakulttuuri/lastenkulttuuri/index.html

Kunnat, jotka järjestävät taiteen perusopetusta, saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. Laskentayksikkö on ollut 1,40 €/asukas ja siitä kunta on saanut valtionosuutta noin 41 senttiä/asukas.

 

Johanna Selkee

Johanna Selkee
Johanna
Selkee
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Organisaatio