Tuloksellisuus

Lastensuojelun vaikuttavuusmittari - tutkimusprojekti

Tarkastettu
Lasten suojelu

Tutkimusprojektin tavoitteena on laatia numeerinen mittari, jolla voidaan arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta arvioidaan seuraamalla perheen toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta.

​Projektin kuluessa kerätään aineisto 11 pilottikunnasta kahtena eri ajankohtana. Aineiston valossa tarkastellaan ovatko toimenpiteet parantaneet asiakkaiden toimintakykyä ja vähentäneet lastensuojelun tarvetta. Eroja etsitään erilaisten toimenpiteiden ja palvelukokonaisuuksien välillä.

Mittaria käytetään paitsi vaikuttavuustutkimukseen, myös työntekijöiden apuvälineenä perheen lastensuojelutarpeen arvioinnissa. Tavoitteena on, että mittaria voitaisiin pidemmällä tähtäimellä hyödyntää palveluohjauksessa. Kun perheen toimintakyky, kuormitus ja voimavarat saadaan systemaattisesti kartoitettua, asiakkaat voidaan ohjata juuri heitä parhaiten tukeviin palveluihin. Vaikuttavuustietoja voidaan hyödyntää myös kunnan ja yksittäisten toimipisteiden toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa.

Tutkimusprojekti käynnistyi maaliskuussa 2013 ja loppuraportti valmistui syyskuussa 2015. 

Tutkimusprojektille käynnistyy jatkoprojekti Vaikuttavuusmittarista luokitustuote - toteutus lastensuojelussa. Projektissa kehitetään numeerista mittaria, jolla voidaan arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta. Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen perustuu eri poikkileikkausajankohtina tehtävään asiakkaan (lastensuojelussa perhe) toimintakyvyn mittaukseen.

Jatkoprojekti toteutetaan vuosina 2016–2017.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Susa Säkkinen

Etunimi
Susa
Sukunimi
Säkkinen
Projektitutkija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2020
Vastuualueet
  • Lastensuojelun vaikuttavuusmittari -tutkimushanke
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Kauko Aronen

Etunimi
Kauko
Sukunimi
Aronen
Kaupunkitutkimuspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2515
Vastuualueet
  • kaupunkipolitiikka
  • kaupunkitutkimus
  • kuntauudistuksen muutostuki
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Tilastoasiantuntijat