Yhdyskunta-tiimi esittäytyy

Matti Sahlberg

Tarkastettu

Aloitin vuoden 2016MattiSahlberg alussa tilastotutkijan sijaisena Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Työni keskeisiä elementtejä ovat yksikön eri tiimien kyselytutkimukset ja selvitykset sekä tilasto- ja paikkatietoaineiston käsittely. Lisäksi osallistun Kuntaliiton yhteisten tilastoasioiden koordinointiin.

Aikaisemmin olen toiminut vastaavantyyppisissä tehtävissä harjoittelijana valtion keskushallinnossa ja maakuntatasolla. Olen kiinnostunut paikkatiedon roolista alueiden kehityksen kuvaamisessa, mihin erilaisten tietovarantojen avautuminen tuo yhä uusia mahdollisuuksia.