Sote- ja maakuntauudistus

Muutostuki

Tarkastettu

Kuntaliitto tukee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa muun muassa tarjoamalla maksutonta matalan kynnyksen asiantuntijaneuvontaa.

Muutostuen tavoitteena on tukea kuntia, kuntayhtymiä, alueita ja uudistusta suunnittelevia projektiorganisaatioita uudistuksen eri vaiheissa sekä lisätä vuoropuhelua kuntien, alueiden ja valtion välillä.

Muutostuen tavoitteena on myös nostaa esiin ja etsiä vastauksia siihen, miten yhteistyöprosessit ja maakuntien muodostaminen etenee ja millaisia organisaatioiden muodostamiseen ja käynnistämiseen liittyviä ongelmia työssä kohdataan.

Neuvontapalvelu

Kuntaliitto tukee kuntia, kuntayhtymiä, alueita sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta suunnittelevia projektiorganisaatioita palvelurakennemuutoksen suunnittelu-, selvitys-, valmistelu- sekä toimeenpanovaiheessa.

Tukipyyntöjä ja kysymyksiä voi lähettää palveluosoitteeseen
muutostuki (at) kuntaliitto.fi

Kysymys–vastauspareista kootaan näille sivuille tietopankkia. Palvelun tarjoavat Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Oppaat

Kuntaliitto on julkaissut verkkosivumuotoisia oppaita uudistuksen eri aihealueista.

Joitakin oppaita julkaistaan myös painettuna. Näitä ovat muun muassa asukasosallisuudesta kertova Kuulethan sie minnuu​ ja kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä​ Rajapinnoilta yhdyspintoihin.

Ajankohtaiskatsaukset

Kuntaliitto julkaisee kuukausittain ilmestyvää Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsausta. Katsauksessa kerrotaan sen nimen mukaisesti aina tilannekuva muutoksen eli sote- ja maakuntauudistuksen jonkin osa-alueen etenemisestä.

Ajankohtaiskatsaus tarjoaa myös foorumin alueellisille valmistelijoille: osana kirjettä on valmistelijablogi, jossa eri kirjoittajat vuorollaan kertovat eri näkökulmasta siitä, mitä alueilla tapahtuu. Tekstit tähtäävät hyvien käytäntöjen jakamiseen. Lisäksi Muutoksen tilannekuva -katsauksessa nostetaan esiin muutosta tukevia Kuntaliiton palveluita, julkaisuja ja uutisia.

Ilmestyneet ajankohtaiskatsaukset:

Ajankohtaistiedotteen voi tilata lähettämällä pyynnön muutostuen palveluosoitteeseen. Mainitse tilauksessa nimesi, sähköpostiosoitteesi, organisaatiosi ja tittelisi. Tietoja käytetään vain Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsauksen postitukseen.​ Halutessasi voit erota jakelulistalta lähettämällä pyynnön samaan palveluosoitteeseen.

Työkalut

Jakoavain on työkalu maakuntauudistuksen vaikutusten laskemiseen​. Jakoavain-Excel auttaa kuntia arvioimaan, miten maakuntauudistus vaikuttaa kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019.

Uudistusklinikat

Kuntaliiton asiantuntijat ja ministeriöiden edustajat vastaavat maakuntauudistusta, tulevaisuuden kuntia ja sote-palveluita koskeviin kysymyksiin Uudistusklinikka-verkkovastaanotolla. Uudistusklinikat lähetetään suorana lähetyksenä Kunta.tv:ssä erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Tallenteet jo pidetyistä Uudistusklinikoista Kunta.tv:ssä​.

Muut muutostuen muodot

Kuntaliitto edistää sote-valmistelijoiden keskinäistä verkostoitumista. Verkostoitumisen tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua kuntien, alueiden ja valtion välillä.

Kuntaliitto järjestää myös alueellisia ja kansallisia seminaareja uudistusta valmisteleville henkilöille.

Sote-uudistuksen toimeenpanon alueellisen valmistelun tilanne tuotannon näkökulmasta on kuvattu tällä sivulla. Sivulta löytyvät myös alueellisten valmistelijoiden keskeiset tiedot. Maakuntauudistuksen valmistelun tilanteen vastaaviin tietoihin pääset tästä.

tags

Lauri Lamminmaki

Lauri
Lamminmaki
Yhteysjohtaja
Vastuualueet
  • Tukea kuntia sote- ja maakuntauudistuksessa sekä vastata Kuntaliiton asiakkuustyön kehittämisestä ja koordinoinnista.
Organisaatio

Antti Kuopila

Antti Kuopila
Antti
Kuopila
erityisasiantuntija
Vastuualueet
  • Sote-muutostuki
  • Kuntien ja itsehallintoalueiden väliset rajapintapalvelut ja neuvottelumenettely -projekti
  • Kuntien välinen yhteistyö
  • Kunta- ja palvelurakenteet
  • Vaikuttavat lähipalvelut -projekti
  • tilaaja-tuottaja -toimintatapa
Puhelinnumero
+358 9 771 2754
Organisaatio

Johanna Viita

Johanna Viita
Johanna
Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat
Vastuualueet
  • Maakuntien edunvalvonta
  • maakuntajohtajien kuukausikokoukset
  • maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset
Puhelinnumero
+358 9 771 2521
Organisaatio