Ammatillinen koulutus OMA- Projekti

Omistajaohjausprojekti

Tarkastettu
Kokous.

Suomen Kuntaliitto toteuttaa yhdessä Finnish Consulting Group FCG:n kanssa 3-vuotisen (v. 2016-2018) ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus-projektin. Siinä tuetaan ja vahvistetaan koulutuskuntayhtymien ja -osakeyhtiöiden ja niiden jäsenkuntien strategista omistajaohjausta sekä kuvataan tarkoituksenmukaisia ohjausmekanismeja. Projektin tuotoksena kehitetään käytäntöjä osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien omistajaohjaukseen toimintaympäristön muuttuessa. Käytänteet mallinnetaan ja laaditaan julkaisu hyvistä omistajaohjauksen käytännöistä .

Lisäksi projektissa pyritään vaikuttamaan uudistettavana olevaan lainsäädäntöön.Projektin taustalla on toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, jossa uudistetaan muun muassa sekä ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö että rahoituslainsäädäntö ja järjestämisluvat.

Reformi on myös Kuntaliiton strategiseen toimintasuunnitelmaan valittu, liiton menestystekijää toteuttava toimenpide.

1.6.2017 lukien tulevat sovellettavaksi vuonna 2015 uudistetun Kuntalain luvut, joissa aiempaan verrattuna on vahvistettu kuntien omistajaohjausta.  Kuntalain muutoksista johtuen kuntien on jatkossa otettava taloudessaan huomioon myös kuntayhtymän velat ja tase. Lisäksi uusittaviksi tulevat muun muassa kunnan toimielimiä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat asiat. Myös nämä ovat projektissa käsiteltävinä.

Samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen reformin kanssa myös Kuntalain muutokset on otettava huomioon kuntien taloussäädöksissä ja hallintosäännöissä. Projektissa mukana olevat pääsevät kouluttamaan omat luottamushenkilönsä ja virkamiehensä uuteen tilanteeseen ja muokkaamaan omat sääntönsä ja ohjeensa uudistunutta tilannetta vastaaviksi. Projektissa olevien kuntien  (37 kuntaam  13 koulutusorganisaatiota , kky/oy) omistajaohjaus vahvistuu ja selkiytyy ja niillä on kullakin alueella omistajakuntien yhteiset strategiat omistajaohjauksen toteuttamiseen. Projektissa olevat saavat hyötynä pitkäaikaisen kuntaverkostoitumisen ja kollegiaalisen vertaisryhmätyön edut: hyvien toimintamallien ja käytänteiden keskinäinen vertailu ja kehittäminen.

Keskeinen avoite on, että kuntien omistajaohjaus ja päätöksentekokulttuuri vahvistuvat systemaattiseksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi.

tags

Hannele Salminen

Hannele Salminen
Hannele
Salminen
Kehittämispäällikkö
Vastuualueet
  • ammattikorkeakoulut
  • aikuiskoulutus
  • koulutuksen ennakointi
  • eu- ja kv-asiat
Puhelinnumero
+358 9 771 2177
Organisaatio