Svenska gruppen

Benjamin Strandberg

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta.

Ryhmä toimii Kuntaliiton ruotsinkielisten asioiden asiantuntijaelimenä ja arvioi liiton päättävissä elimissä käsiteltävien asioiden kielelliset vaikutukset.

Ryhmä vastaa myös Ahvenanmaan kunnille tarjottavista palveluista. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita Kuntaliiton eri yksiköistä.

Ryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Kristina Wikberg ja sihteerinä tiiminvetäjä Sandra Bergqvist.

Ryhmän kokoonpano:

 • Lakiasiat: Ida Sulin, lakimies                                                                              
 • Kuntatalous: Benjamin Strandberg, asiantuntija (kuvassa)
 • Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö
 • KT Kuntatyönantajat: Johanna Karlström, työmarkkinalakimies
 • Alueet ja yhdyskunnat: Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto: Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija
 • Opetus ja kulttuuri: Minna Lindberg, erityisasiantuntija, ruotsinkielinen opetus

 

tags

Kristina Wikberg

Kristina Wikberg
Kristina
Wikberg
johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Vastuualueet
 • Johtaja, Ruotsikielisten ja kansainvälisten asioiden yksikkö
 • Päätoimittaja, Finlands Kommuntidning - Fikt
 • Juridiset asiat
Puhelinnumero
+358 9 771 2340
Organisaatio

Ida Sulin

Ida Sulin
Ida
Sulin
lakimies
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • kielilaki
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Puhelinnumero
+358 9 771 2467
Organisaatio

Marianne Pekola-Sjöblom

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne
Pekola-Sjöblom
tutkimuspäällikkö
Vastuualueet
 • Arviointitutkimusohjelma ARTTU2
 • Kuntademokratia ja kuntalaistutkimukset
 • Pohjoismaiset vertailut
 • Yksikön johtajan varahenkilö
Puhelinnumero
+358 9 771 2504
Organisaatio

Kauko Aronen

Kauko Aronen
Kauko
Aronen
Kaupunkitutkimuspäällikkö
Vastuualueet
 • kaupunkipolitiikka
 • kaupunkitutkimus
 • kuntauudistuksen muutostuki
Puhelinnumero
+358 9 771 2515
Organisaatio

Hannele Häkkinen

Hannele Häkkinen
Hannele
Häkkinen
Erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon EU-asiat
 • rajat ylittävä terveydenhuolto
 • tapaturmayhteistyö
 • työterveyshuolto
 • HOPE-asiantuntijavaihto
Puhelinnumero
+358 9 771 2307
Organisaatio

Minna Lindberg

Minna Lindberg
Minna
Lindberg
erityisasiantuntija
Vastuualueet
 • ruotsinkielinen koulutus
 • aamu- ja iltapäivätoiminta
 • maahanmuuttajien koulutus
 • koulujen TVT-asiat
Puhelinnumero
+358 9 771 2047
Organisaatio