Sosiaali- ja terveysasiat

Tarkastettu

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan suurin toimiala ja keskeinen osa suomalaista hyvinvointipalvelujärjestelmää. Väestön perusoikeuksiin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Kunnat voivat tuottaa palvelut joko itse tai hankkia ne järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on parhaillaan syvällisen uudistamisen kohteena. Palvelujen järjestämisvastuu on suunnitelmien mukaan siirtymässä vuoden 2019 alusta perustettaville 18 maakunnalle.

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on osoittautunut laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi ja sillä on laaja väestön tuki. Kuntaliitto tukee kuntia ja perustettavia maakuntia palvelujärjestelmän tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa, järjestelmän asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimintojen kehittämisessä.  

Perhe

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus

Uudistuksen tavoitteena on turvata asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla.

lateral-image-right

AKUSTI-foorumi

Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI.

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus

Projektin tavoitteena on selvittää nykyisten palvelujen toimivuutta ja keinoja, miten tukea ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon verkostot

Teemme läheistä yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien kanssa mm. yhteisissä kehittämishankkeissa ja verkostoissa sekä välittämällä tietoja eri kohderyhmille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät

23.–24.5.2017 Finlandia-talo. 

#atkpaivat

lateral-image-left